ЕКОенергия – мрежа и екомаркировка

– For the most up-to-date information on our ecolabel and our work promoting environmental sustainability, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

мрежа

ЕКОенергия е мрежа от европейски екологични НПО (неправителствени организации), популяризиращи използването на устойчиво електричество. Понастоящем има 24 членове от 20 европейски държави. Ще се присъединят още повече членове.

Заедно искаме да:

  • Стимулиране на развитието на сектора на възобновяемата електроенергия и  насърчаване решения щадящи климата
  • Допринасяне към защитата на биоразнообразието, местообитанията и екосистемните услуги
  • Информиране на всички потребители на електроенергия за продукта, който купуват, както и за твърденията, които те могат да направят във връзка с тяхната покупка
  • Мобилизиране на положителната енергия на хиляди физически лица, групи и фирми, които споделят нашата амбиция, както и с предоставнето им на възможност да участват в нашите инициятиви
  • Обединяване на силите на енергийния сектор, екологичните неправителствени организации и други заинтересовани страни (напр. потребителските организации и органи) и насърчаване на диалога между тези участници.

Екомаркировка

ЕКОенергията е също така и екомаркировка за електричество, управляван от мрежата ЕКОенергия. Целта на екомаркировка е да помага на потребителите при движението им из сложния електроенергиен европейски пазар.

Не е изненада факта, че само електричество от възобновяеми източници може да се продава на ЕКОенергия. Но ЕКОенергия е повече от просто възобновяемо електричество. То изпълнява също така допълнителни изисквания за устойчивост, поставени от Мрежа ЕКОенергия. Дори повече от това, потребителите на ЕКОенергия получават коректна информация за произхода на тяхното електричество.

Екомаркировка ЕКОенергия е единственият екомаркировка за електричество, който произтича от пан-европейски процес на консултации, протичащ на целия европейски пазар, и който е признат от заинтересувани страни във всички европейски държави.