Управление

ekoenergy stampСъветът на EKOенергия

Съветът на EKOенергия е най-висшият ръководен орган в структурата на управление.

Съветът

 • Одобрява стратегията на организацията
 • Взима решения за критериите
 • Взима решения за допустимостта на производствената техника
 • Взима решения за ползването на Фонд околна среда ЕКОенергия и Климатичен фонд ЕКОенергия и
 • Номинира председателя на Секретариат ЕКОенергия.

Всяка организация членка избира един член в Съвета. Натиснете тук за списък с членовете на Съвета.

Консултативна група

Консултативна група се назначава от Съвета ЕКОенергия. Назначението важи за две години и може да бъде подновено.

В Консултативна група има запазени кресла в следните групи на заинтересувани страни:

 • НПО от околната среда: както организации тип „чадър“ от областта на околната среда на европейско равнище, така и национални/регионални НПО;
 • Електроиндустрията (производители, търговци и доставчици).
 • Потребителите на EKOенергия, техните браншови организации и организации на потребителите.

Други вероятни членове са властите, свързани с прилагането на системата за Гаранции за произход.

Консултативна група може да дава принос към към всеки въпрос, свързан с ЕКОенергия. Консултативна група бива информиран по активен начин за дневния ред на Съвета. Бордът трябва да отговори в рамките на два месеца на бележките и въпросите на членовете на Консултативна група.

Консултативната група номинира членовете на Арбитражния Панел на EKOенергия с 3/4 мнозинство

Натиснете тук за списъка с членовете на Консултативна група.

Секретариат

Ежедневното управление на ЕКОенергия се намира в ръцете на Секретариата. Задачите на Секретариата включват:Обезпечаване на управлението и оперирането на ЕКОенергия.

 • Представляване на ЕКОенергия чрез вътрешните си връзки и установяване на контакти.
 • Предоставяне на услуги на заинтересуваните страни и групи на заинтересуваните страни.
 • Организация, подготвяне и проследяване на всички събрания на структурата ЕКОенергия.
 • Подготвяне на документите за подпомагане на вземане на решенията по изготвяне на бюджети и планове за действие.
 • Подпомагане на публикации и разпространение на информацията.
 • Поемане на финансовото управление на асоциацията.

Натиснете тук за преглед на персонала и доброволците на Серкретариата на ЕКОенергия.

Арбитражния панел

Арбитражния панел на ЕКОенергия се състои от минимум 3 експерти, номинирани от Консултативната група и назначени от Съвета на ЕКОенергия. Назначението е в сила за 5 години. В Арбитражния панела има едно запазено място за експерт по въпросите на околната среда и за един експерт по възобновяемо електричество. Уместните групи от заинтересовани страни ще получат възможността да предложат кандидати.

The EKOenergy Arbitration Panel will settle possible disputes between EKOenergy and the  members of the Network, or between EKOenergy and companies selling EKOenergy.

Арбитражната група на ЕКОенергия ще стане оперативна не по-късно от 2 години след първите продажби на ЕКОенергия (напр. към 15 юни 2015 г.).