Купете ЕКОенергия

girl looking for EKOenergyIn a growing number of countries, consumers can freely choose which type of electricity they buy. And from which supplier.

We encourage consumers to go for electricity with the EKOenergy label.

Избирането на ЕКОенергия е:

  • лесно
  • не е скъпо (на либерализирания пазар да “не се избере“ или да се отиде при стандартния доставчик и да се вземе стандартния продукт често е по-скъпо)
  • Вашият начин да покажете, че ви е грижа за бъдещето на планетата
  • ясен сигнал към производителите и политиците, че това е електричеството, в което те трябва да инвестират.

How to choose EKOenergy?

  • Contact one of our licensed sellers.
  • If there is no seller in your country yet, tell your local electricity supplier that you want to buy EKOenergy.
  • Fill the contact form, we will give your contact data to the EKOenergy supplier in your country. If there is no EKOenergy supplier yet, your interest may help to convince suppliers to start selling EKOenergy.
  • If you have any doubt, question or suggestion, contact the EKOenergy Secretariat.