ЕКОенергия за Вашата компания

Map of world highlighting the countries in which EKOenergy is available
На европейския пазар компаниите могат да избират електрическия продукт, който купуват. Европейското законодателства лежи в основата на този избор и нарастващ брой организации и стандарти стимулират компаниите да използват тази свобода на избора да изберат зелено електричество. Вижте напр CDP Technical notes on the Accounting of Scope 2 emissions (Технически бележки на CDP относно отчитането на емисии от обхват 2).

Освен всичко мрежа от европейски екологични организации се е споразумяла за общ общ европейски екоетикет за електричеството – ЕКОенергия. ЕКОенергия е склонна да Ви помогне да комуникирате за покупка на зелено електричество и ще Ви помогне да покажете как покупката Ви внася промяна.

Отбележете, че потребителите на ЕКОенергия са свободни да комуникират за покупката си. Не е необходимо потребителите да имат договор с ЕКОенергия, за да използват името и логото ЕКОенергия. Мрежата ЕКОенергия обаче ще разработи кодекс за поведение относно това как да се използва логото. Ако се съмнявате или имате въпроси, свържете се със Секретариат на ЕКОенергия.