Как да продаваме ЕКОенергия?

Доставчици на електричество могат да продават електричество с етикет ЕКОенергия на потребителите

  1. ако са подписали Договор за лиценз на ЕКОенергия и
  2. ако отговарят на всички изисквания на този Договор за лиценз и на текста „ЕКОенергия – мрежа и екомаркировка“

Подписването на Договора за лиценз е без такси. Всички такси и вноски на ЕКОенергия се основават на обеми продадена ЕКОенергия.

Изброените в Договора за лиценз критерии и в текста „ЕКОенергия – мрежа и етикет“ се занимават със следните аспекти:

Download our ‘Supplier leaflet’ with basic information about ‘How to sell EKOenergy’ (pdf, 4 pages, version April 2015)
Download our ‘Brand book’ (pdf, 10 pages, version June 2015)