Критерии

Текстът „ЕКОенергия – мрежа и етикет“, къщо така упоменаван и като „Текст ЕКОенергия“, изброява целите на мрежа ЕКОенергия, както и критериите на стандартите ЕКОенергия. Можете да свалите пълния текст на 22 езика (pdf, 20 стр.). Версии на други езици ще бъдат качени скоро.

Преводи (в случай на несъответствия, взема се пред вид английската версия).