Откъде едва ЕКОенергия?

ЕКОенергия не дава етикети на електроцентралите. Но вземаме пред вид произхода на електричеството, което поощряваме. Практически това означава, че електричеството на други електроцентрали не може да се продава като ЕКОенергия.

Искате ли да включите конкретна електроцентрала в нашите списък или карта? Свържете се със Сектератиат ЕКОенергия.

Отбележете, че електричество от вятър и слънце може да бъде пускано на пазара като ЕКОенергия, ако са изпълнени всички изисквания от текста „ЕКОенергия: мрежа и екомаркировка“, дори и ако вятърът или слънчевия парк не са вписани в списъка на тази уеб страница.