Повече за изменението на климата и енергията

Пояснителен документ за  възобновяемата енергия и изменението на климата

В документа “Пояснителна информация за възобновяемата енергия, изменението на климата и пазара на електроенергия” (PDF, 25 страници, английски език, версия –  юни 2014 г.) можете да намерите повече информация по следните теми:

  • Предимства и недостатъци на няколко вида възобновяема енергия
  • Изменение на климата: Причини и последствия
  • Какво може да бъде направено срещу изменението на климата
  • Пазарът на електроенергия в Европа

Текстът е предопределен като „отворен документ”. Ние приветстваме актуализации, корекции, допълнения, преводи… За повече информация се свържете с нас.

Някой глави са в html версия

Следните глави на текста са също на разположение в html версия:

Други текстове, изготвени от секретариата на ЕКОенергия

Друга информация

Вижте също фактически данни за промяната на климата на Европейската комисия (PDF, 6 страници).