Често задавани въпроси отностно ЕКОенергия

Какво представлява ЕКОенергия ?
Дали ЕКОенергия произвежда или продава електричество ?
Как се финансират дейностите на ЕКОенергия ?
Защо екомаркировка ? Възобновяемо електричесто не е ли достатъчно ?

Какво представлява ЕКОенергия ?

ЕКОенергия е мрежа от 37 природозащитни организации (повече ще се присъединят). Заедно промотираме използването на възобновяема енергия и развиваме материали, с които да правим инсталациите си още по-възобновяеми.

В тази мрежа всички членове имат по един глас и решенията се взимат при мнозинство ¾. Когато мрежата стартира през 2012 г., членовете избраха Финландската асоциация на природоопазването (the Finnish Association for Nature Conservation) да бъде дом на Секретариата на мрежата. Това решение остава валидно докато не бъде избрано друго място, което да бъде дом на Секретариата.

Дали ЕКОенергия произвежда или продава електричество ?

Не. ЕКОенергия промотира използването на възобновяемо електричество. Ние обсъждаме предимствата на възобновяемото електричество и търсим решения, свързани с проблеми, възникващи в някои електроцентрали за възобновяема енергия.

Един от основните инструменти, с които постигаме тази цел, е маркировката ЕКОенергия. Доставчиците на енергия могат да продават електричество с нашата маркировка, ако изпълнят всички критерии, изброени в текста „ЕКОенергия – мрежа и маркировка”. Ключовите елементи на нашата маркировка са : информиране на потребителя, устойчивост, допринасяне за Климатичния фонд, правилно проследяване на електричесвото и одитиране.

Разгледайте страницата екомаркировка на нашия уебсайт.

Как се финансират дейностите на ЕКОенергия ?

Основният ни ресурс е ентусиазма на нашите членове и многото доброволци на нашата организация. От началото на ЕКОенергия през 2012 г., над 25 младежи от 13 различни страни са взимали участие в Секретариата като доброволци и над 100 души са участвали в превеждането на този уебсайт.

Основният ни финансов източник са лицензните такси от маркировката ЕКОенергия. Тази такса е 8 евро цента за продаден 1 МWh ЕКОенергия. Тази такса се заплаща от доставчиците, използващи нашата маркировка.

Също така приемаме дарения за финансиране на дейностите на мрежата или подпомагане на проектите, реализирани чрез EKOenergy Climate Fund или EKOenergy Environmental Fund.

Защо екомаркировка ? Възобновяемо електричесто не е ли достатъчно ?

Потребителите на възобновяемо електричество получават гаранция, че някъде в Европа, възобновяемата енергия е била поставена в мрежата. Но няма гаранция, че тази енергия е била произведена по възобновяем начин, нито че покупката ще доведе до резултати, които иначе не биха се случили без закупуването на възобновяема енергия.

Тук се намесва ЕКОенергия. Ние обединяваме десетки хиляди потребители. И броят им се увеличава всеки ден. Заедно може да допринесем промяна. Ние поставяме критерии за устойчивостта на производството на електричество  и чрез нашия Климатичен фонд финансираме проекти, които иначе не биха се реализирали без нас. В „Нашите резултати” можете да видите какво сме постигнали заедно.

LEED, стандарт за екологично строене, нарича ЕКОенергия „ най-добрата паневропейска опция за устойчиво потребление на възобновяема енергия  в Европа. ЕКОенергия удостоверява електричество, което надхвърля регулациите на европейските директиви и национални правителства в Европа.”