Резултати

Растяща мрежа от положителна енергия

ЕКОенергия едва сега е стартирала дейността си. Първият ни и основен резултат дотук е, че за първи път екологични НПО от повече от половината европейски страни говорят на един и същ език на европейския пазар на електричество.

От самия старт на дейността ни ние избрахме открит, прагматичен и конструктивен подход. Всеки е добре дошъл да мисли и участва в колективното търсене на решения заедно с нас.

Read our Annual Report 2015 to find out what we did in our first year of existence. (pdf, 21 pages)

Конкретни резултати

Искаме да покажем скоро конкретни резултати – за това как пазарът стимулира производството на възобновяема енергия, как използваме фонда за околната среда за възстановяване на реки, как използваме средствата от климатичния фонд да финансираме големи проекти, които не биха се появили без нас.

Парите от Климатичен фонд ЕКОенергия ще отидат да нови климатични мерки.

Пари от Фонд за околната среда ЕКОенергия ще отидат за проекти за възстановяване на реки.