Защо да купуваме ЕКОенергия?

Вкаменелите горива като въглища и петрол все още са основния принос на европейския сектор на електричество. В резултат на това производството на електричество (и потреблението) водят до огромни емисии от парников газ.

Добрата новина е, че знаем как да заместим тези вкаменели горива. Източниците на възобновяема енергия като вятър, хидро- и биомаса са в състояние да предоставят 100% от необходимото на Европа електричество. И дори повече.

Като европейски потребител Вие не сте страничен човек в тази трансакция. Европейските правила дават на всички потребители на електричество възможност да избират чие електричество искат да ползват.

С избирането на ЕКОенергия наистина можете да внесете промяна.

Повече възобновяеми източници

Твърдо вярваме, че търсенето на потребителите за обновяема електроенергия има най-общо положително въздействие върху инвестиционните решения на компаниите. Никой не би инвестирал във фабрики за въглища, ако никой не би желал да купува електричеството, произведено с въглища.

Отгоре на всичко, за всеки продаден MWh от ЕКОенергия, минимум 10 евроцента отиват в Климатичен фонд ЕКОенергия. Тези пари се използват за инвестиране в нови инсталации за възобновяемо електричество.

По-устойчиво производство

Електричеството на ЕКОенергия идва от инсталации, които изпълняват критериите за устойчивост на Мрежа ЕКОенергия, мрежа от европейски екологични НПО.

Критериите са различни за различните видове производство. В случай на хидроенергия, ЕКОенергия работи с модел на финансиране. За всеки продаден MWh от ЕКОенергия, минимум 10 цента биват реинвестирани в проекти за възстановяване на реките.

Продукт по Ваш избор

Когато купувате ЕКОенергия, ще бъдете информиран по подходящ начин за произхода на Вашето електричество: купувате ли вятър от Австрия? Или биомаса от Швеция? Това Ви позволява наистина да изберете електричеството, което харесвате най-много. И да внесете промяна.