Governança

ekoenergy stampLa Junta d’EKOenergia

La Junta d’EKOenergia és la màxima autoritat de govern dins de l’estructura de gestió.

La Junta

 • ratifica l’estratègia de l’organització,
 • decideix sobre els criteris,
 • decideix sobre l’acceptabilitat dels mitjans de producció (en els casos enumerats en el text ‘EKOenergia- Xarxa i etiqueta’),
 • decideix sobre la utilització del Fons Ambiental i el Fons Climàtic d’EKOenergia
 • designa el cap de la Secretaria d’EKOenergia.

Totes les decisions es basen en una àmplia consulta de les parts interessades i els fòrums.

Cada organització membre d’EKOenergia assigna a una persona per formar part de la Junta. Faci clic aquí per obtenir la llista completa dels membres.

Grup Assessor

El Grup Assessor és nomenat per la Junta EKOenergia i és aproximadament 3 vegades la mida de la Junta. La designació és vigent durant 2 anys i es pot renovar.

En el Grup Assessor hi ha llocs reservats per a les següents parts interessades:

 • ONG mediambientals: tant organitzacions de coordinació mediambientals a nivell europeu com ONG nacionals / regionals.
 • La indústria elèctrica (productors, i comercialitzadors).
 • Els consumidors d’EKOenergia i les seves organitzacions sectorials i de consumidors.

Altres membres possibles són, p. ex., les autoritats involucrades en l’aplicació del sistema de Garanties d’Origen.

El Grup Assessor pot donar la seva opinió sobre qualsevol tema relacionat amb EKOenergia i estàrà activament informat sobre l’agenda de la Junta. La Junta ha de respondre en un termini de 2 mesos als comentaris i preguntes dels membres del Grup Assessor. El Grup Assessor nomena els membres de la Comissió d’Arbitratge d’EKOenergia amb una majoria de 3/4.

En el següent enllaç apareixen els membres del grup assessor.

La secretaria

La gestió diària d’EKOenergia està a càrrec d’una Secretaria. Les funcions de la Secretaria són:

 • Garantir la gestió i el funcionament d’EKOenergia.
 • Representar EKOenergia en les relacions exteriors i establir contactes.
 • Prestar serveis a les parts interessades.
 • Organitzar, preparar i seguir totes les reunions de l’estructura d’EKOenergia.
 • Preparar documentació per a ajudar en la presa de decisions sobre els pressupostos i
  plans d’actuació.
 • Preparar informes interns i externs.
 • Donar suport a la publicació i difusió de la informació.
 • Assumir la gestió financera de l’associació.

En el següent enllaç trobareu el contacte amb la secretaria, personal i voluntaris d’EKOenergia.

Comissió d’Arbitratge

La Comissió d’Arbitratge d’EKOenergia està formada per un mínim de 3 membres proposats pel Grup Assessor i nomenats pel Consell EKOenergia. La durada del càrrec és de 5 anys.
A la Comissió d’Arbitratge hi ha un lloc reservat per a un expert en temes ambientals i un altre per a un expert en energia renovable. Els grups interessats rellevants podran proposar candidats.

La Comissió d’Arbitratge d’ EKOenergia, pot resoldre les possibles controvèrsies entre EKOenergia i els membres de la xarxa, o entre les empreses que venen EKOenergia i EKOenergia.

La Comissió d’Abitratge d’ EKOenergia es posarà en funcionament a tot tardar 2 anys després de la primera venda de EKOenergia (és a dir el 15 de juny del 2015).