Criteris de l’ecoetiqueta EKOenergia

wind turbines in harmony with nature

EKOenergia és renovable i molt més.

Aquesta pàgina resumeix els criteris que tant l’electricitat com el gas que vulguin ser qualificats amb la nostra ecoetiqueta han de complir.

Les bases i criteris complerts apareixen reflexats en el nostre document principal “EKOenergia- Xarxa i etiqueta”, aprovats per la xarxa d’ONGs ambientals que conformen EKOenergia i disponible en més de 20 idiomes. El text original, centrat en la comercialització de l’electricitat, s’ha ampliat posteriorment amb criteris per al gas renovable així com criteris per a l’autogeneració.

 

1. Seguiment i eliminació del doble comptatge

EKOenergia és energia renovable, energia verda. Per provar-ho requerim la traçabilitat de l’origen de l’energia i excluim doble comptatge d’atributs ambientals (és a dir, ens assegurem que només una persona o empresa poden reclamar determinats Mwh d’energia renovable). Per això, EKOenergia només accepta instruments que compleixen els criteris de qualitat de la Guia de l’Abast 2 del Protocol de gasos d’efecte hivernacle. A Europa, és possible gràcies al sistema de Garanties d’Origen, reglat a la legislació Comunitària. A nord Amèrica utilitzem els Certificats d’Energia Renovable (REC, per les seves sigles en anglès). En d’altres països treballem amb sistemes nacionals o I-RECs. La producció i consum d’energia s’han de produir en els límits del mateix mercat.

 

2. Sostenibilitat

EKOenergia és energia renovable produïda de manera sostenible. L’energia que utilitza la nostra ecoetiqueta ha de complir amb criteris de sostenibilitat establerts per la xarxa d’EKOenergia. L’energia renovable pot ser venuda amb l’ecoetiqueta EKOenergia un cop les plantes elèctriques hagin estat aprovades per la secretaria d’EKOenergia o pels membres de la junta. El procediment d’aprovació no suposa cap cost. Per a més informació sobre el procés d’aprovació, contacti amb la secretaria d’EKOenergia.

Els nostres criteris de sostenibilitat fan referència als següents aspectes:

  • l’energia eòlica i energia solar poden poden ser venudes amb l’ecoetiqueta EKOenergia si les instal.lacions estan ubicades fora d’àrees naturals protegides així com fora d’àrees de protecció d’aus. Els mateixos criteris s’apliquen per l’electricitat generada a partir d’instal.lacions geotèrmiques i marines.
  • l’energia hidroelèctrica pot ser etiquetades amb EKOenergia si prové de plantes que compleixen estrictament els criteris ecològics d’EKOenergia. Aquestes plantes han d’assegurar un cabal mínim continu, han de tenir en compta la migració de peixos (pas de peixos) i assegurar hàbitats adequats per a les espècies aquàtiques.
  • Per a bioenergia, EKOenergia només aprova l’ús de brossa orgànica i biomassa llenyosa (excuint arrels, soques i troncs de grans dimensions). Com a mínim, el 50% del combustible utilitzat a les instal.lacions ha de provenir de bioenergia aprovada per EKOenergia i només una proporció equivalent d’aquesta energia produida pot ser venuda com EKOenergia. La bioenergia ha de ser utilitzada en instal.lacions amb un mínim d’eficiència del 75%.
  • Per a biogas, EKOenergia només accepta combustibles procedents de residus. És a dir, residus d’origen agrícola o forestal en comptes de cultius (no s’accepta energia de plantacions específicament per a la obtenció de biogas). També acceptem «power-to-gas» si l’electricitat utilitzada a la producció del gas cumpleix amb criteris de sostenibilitat d’EKOenergia.

 

3. Adicionalitat a través de nous projectes d’energia renovable

L’ús de l’ecoetiqueta permet donar a conèixer canvis reals. Amb la demanda d’electricitat amb l’etiqueta EKOenergia, es permeten desenvolupar projectes amb instal.lacions que donen suport a energies renovables en llocs del planeta on es necessita més ajuda per al desenvolupament d’aquest sector.

Quan un usuari compra energia o gas amb EKOenergia, una contribució de com a mínim 0,10 € (deu cènrims d’Euro) per Mwh van a parar al Fons Climàtic d’EKOenergia. Aquesta contribució s’utilitza per finançar nous projectes en àrees remotes de països amb economies emergents. Escollint EKOenergia es contribueix fàcilment a promoure un canvi que d’altra manera no passaria.

Tots els projectes que financem contribueixen a la realitzacó dels Objectius de Desenvolupament Sstenible (ODS) i són seleccionats per un procés transparent. Aquests projectes climàtics són una forma d’assegurar la seva adicionalitat, és a dir, la compra d’una energia més neta li ofereix beneficis adicionals.

 

4. Auditoria i verificació

EKOenergia es basa en auditories i verificacions realitzades per autoritats regionals i nacionals. Si la informació desitjada no està disponible, un auditor independent i extern s’encarrega de verificar si compleix amb els criteris d’EKOenergia. Més informació sobre els procediments d’auditoria es poden trobar al text “EKOenergia – Xarxa i etiqueta