Com vendre EKOenergia?

Els proveïdors d’electricitat poden vendre electricitat amb l’etiqueta d’EKOenergia

  1. si han signat el contracte de llicència d’EKOenergia i
  2. si compleixen tots els requisits del contracte de llicència i del text “EKOenergia: xarxa i etiqueta”.

Signar el contracte de llicència és totalment gratuït. Totes les tarifes i contribucions d’EKOenergia varien en función de la quantitat d’EKOenergia venuda.

Els criteris que apareixen al contracte de llicència i al text “EKOenergia: xarxa i etiqueta” tracten els aspectes següents:

  • Els consumidors han d’estar ben informats sobre l’electricitat que compren; per exemple, on i com s’ha produït aquesta electricitat (capítol 6 del text “EKOenergia: xarxa i etiqueta”).
  • L’EKOenergia és sempre electricitat renovable. A més, compleix els criteris de sostenibilitat establerts per la xarxa EKOenergia, i una part del seu preu va a parar al Fons per a la Protecció del Clima (capítols 7, 8 i 9 del text “EKOenergia: xarxa i etiqueta”).
  • Seguiment i prevenció de la doble comptabilització (capítol 10 del text “EKOenergia: xarxa i etiqueta”).
  • Auditories i verificació (capítol 11 del text “EKOenergia: xarxa i etiqueta”).

Download our ‘Supplier leaflet’ with basic information about ‘How to sell EKOenergy’ (pdf, 4 pages, version April 2015)
Download our ‘Brand book’ (pdf, 10 pages, version June 2015)