EKOenergie: sdružení a ekoznačka

– For the most up-to-date information on our ecolabel and our work promoting environmental sustainability, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Sdružení

EKOenergie je mezinárodní síť ekologických organizací. Podporujeme využívání obnovitelných zdrojů elektřiny.

Chceme:

  • podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie
  • přispívat k ochraně přírody
  • informovat spotřebitele o původu jejich elektřiny
  • mobilizovat pozitivní energii tisíců jednotlivců, sdružení a společností, které naše ambice sdílejí a umožnit jim aktivně se zapojit
  • spojit své síly se spotřebitelskými organizacemi, rozvojovými organizacemi, dodavateli elektrické energie, agenturami a mnoho dalšími.

Ekoznačka

Sdružení EKOenergie stojí za ekoznačkou EKOenergie. Není překvapivé, že pod značkou EKOenergie naleznete pouze elektřinu z obnovitelných zdrojů. EKOenergie znamená více než jen záruku využití obnovitelných zdrojů elektřiny. K jejímu získání je třeba splnit také další požadavky stanovené sdružením EKOenergie a navíc část z ceny je investována do nových projektů týkajících se obnovitelných zdrojů energie.

Značka EKOenergie je jediným označením elektřiny, které bylo ustanoveno na základě mezinárodní dohody, které funguje na mezinárodní úrovni a je celosvětově uznáváno.