Témata, kterým se EKOenergie věnuje

– For the most up-to-date information on our criteria, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Nejen obnovitelné…

EKOenergie nastavuje kritéria pro následující oblasti:

  • Informace pro spotřebitele: Prodejci EKOenergie musí informovat své i potencionální zákazníky o původu jejich elektřiny označené značkou EKOenergie. Musí zmínit alespoň zemi původu a typ obnovitelného zdroje energie. Současně s tím EKOenergie investuje čas a energii pro podávání informací všem spotřebitelům o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí.
  • Obnovitelnost a udržitelnost: EKOenergie je obnovitelná elektřina. Navíc splňuje kritéria udržitelnosti stanovená sdružením EKOenergie. Pro větrnou, solární a geotermální energii jsou stanovena zeměpisná kritéria. Vodní energie může být prodávána s označením EKOenergie pouze, pokud elektřina pochází z elektrárny, která byla schválena správní radou EKOenergie. Pro biomasu jsou stanovena kritéria týkající se původu biomasy a účinnosti výrobního procesu.
  • Ochrana klimatu a adicionalita: Za každou prodanou MWh je přispíváno do Klimatického fondu 0,10€. Peníze z fondu jsou využívány jako stimul pro další investice v oblasti obnovitelných zdrojů elektřiny.
  • Monitorování a prevence dvojího zaúčtování: Pouze elektřina, kde je pečlivě sledován její původ, může být prodávána jako EKOenergie. V Evropě je tohoto dosaženo pomocí Záruky původu, tak jak je uvedeno v evropské legislativě. V ostatních zemích pracujeme s I-REC system.
  • Audity a ověřování: Množství prodané elektřiny s označením EKOenergie je kontrolováno nezávislým externím auditorem. Ten dále kontroluje její původ a množství peněz, které byly převedeny do Klimatického fondu a Fondu životního prostředí.

Oficiální text

Kritéria jsou také uvedana v našem hlavním dokumentu ‘EKOenergie – Sdružení a značka‘, schváleným sdružením EKOenergie v únoru 2013. Dokument je dostupný ve více jak 20 jazycích.