Jak EKOenergii prodávat?

Dodavatelé mohou spotřebitelům elektřinu s označením EKOenergie prodávat,

  1. pokud mají s EKOenergií podepsanou licenční smlouvu a
  2. pokud splňují všechny požadavky touto smlouvou stanovené a také požadavky uvedené v dokumentu „EKOenergie – Sdružení a ekoznačka“

Podpis licenční smlouvy nepodléhá žádnému poplatku. Veškeré poplatky či finanční příspěvky se odvíjejí od množství prodané EKOenergie.

Podmínky stanovené licenční smlouvou a dokumentem „EKOenergie – Sdružení a ekoznačka“ se zabývají následujícím:

   Stáhněte si náš ‘Leták pro dodavatele’ se základními informacemi o tom, jak prodávat EKOenergii (pdf v angličtině, 4 strany, verze z května 2014).
Download our ‘Brand book’ (pdf, 10 pages, version June 2015)