Často kladené otázky o EKOenergii

Co je EKOenergie?
Prodává nebo vyrábí EKOenergie elektřinu?
Jak EKOenergie financuje svou činnost?
Proč ekoznačka? Není normální zelená elektřina dostačující?

Co je EKOenergie?

EKOenergie je síť 37 ekologických organizací (a další se přidávají). Společně podporují používání energie z obnovitelných zdrojů a rozvíjí takové nástroje, které dělají instalaci obnovitelmých zdrojů energie ještě více udržitelnými.

Všichni členi sdružení mají jeden hlas a rozhodnutí jsou přijímána s 3/4 většinou. V roce 2012, kdy sdružení začalo fungovat, členové rozhodli, že sekretariát sdružení bude hostit Finská asociace pro ochranu přírody. Toto rozhodnutí je platné, dokud členi nerozhodnou hostit sekretariát někde jinde.

Prodává nebo vyrábí EKOenergie elektřinu?

Ne. EKOenergie podporuje používání obnovitelných zdrojů elektřiny. Komunikuje o výhodách elektřiny z obnovitelných zdrojů a hledá konstruktivní řešení pro problémy způsobené (některými) obnovitelnými elektrárnami.

Jedním z nejvíce viditelných prostředků pro dosažení tohoto cíle je ekoznačka EKOenergie. Prodejci elektřiny mohou prodávat elektřinu s naším označením, pokud splňují kritéria, která jsou uvedena v tomto textu ‘EKOenergie – sdružení a ekoznačka‘. Klíčovými body našich kritérií jsou informace pro spotřebitele, udržitelnost, příspěvek do Klimatického fondu, správné sledování elektřiny a audit. Podívejte se na kapitolu ekoznačka na našich stránkách.

Jak EKOenergie financuje svou činnost?

Naším hlavním zdrojem je nadšení našich členů a mnoha dobrovolníků pracujících pro naši organizaci. Od počátku působení EKOenergie v roce 2012, se v sekretariátu vystřídalo více než 25 mladých lidí z 13 různých zemí, kteří zde pracovali jako dobrovolníci a více než 100 lidí se podílelo na překladech této webové stránky.

Náš hlavní finanční zdroj pochází z licenčních poplatků za používání značky EKOenergie. Licenční poplatek je 8 centů (€) za prodanou MWh EKOenergie. Tento poplatek je placen dodavateli elektřiny využívajícími naši značku.

Vítáme také dary, a to buď k financování činnosti sdružení, nebo na podporu projektů realizovaných prostřednictvím EKOenergie, Klimatický fond a Fond životního prostředí.

Proč EKOznačka? Není normální zelená elektřina dostačující?

Spotřebitelé zelené elektřiny získají záruku, že někde v Evropě byla obnovitelná elektřina dodána do sítě. Ovšem není zde záruka, že tato elektřina byla vyrobena udržitelným způsobem, ani to, že její nákup povede k výsledkům, které by se uskutečnily bez jejího nákupu.

To je moment, kdy vstupuje EKOenergie. Ta spojuje desítky tisíc zákazníků. Toto číslo roste každým dnem. Společně můžeme něco změnit. Stanovujeme kritéria pro udržitelnou výrobu elektřiny a pomocí našeho Klimatického fondu financujeme klimatické projekty, které by se bez našeho přičenění nikdy neuskutečnily. V kapitole  ‘Naše výsledky‘ najdete přehled o tom, co společně děláme.

LEED, standard pro ekologické stavby, odkazuje na EKOenergii  jako na “nejlepší dostupnou celoevropskou možnost pro udržitelnou spotřebu obnovitelné elektřiny v Evropě, která splňuje další kritéria. EKOenergie certifikuje obnovitelnou elektřinu, která jde nad rámec předpisů Evropské unie a národní legislativy.”