Výsledky

Rostoucí síť pozitivní energie

Od svého vzniku v roce 2013 jsme získali pomoc od desítkek místních organizací a stovek dobrovolníků a stážistů (včetně mnoha překladatelů). Naším společným cílem je podporovat obnovitelné zdroje energie, pomoci přírodě a bojovat proti klimatickým změnám.

Také jsme oslovili elektrický sektor a spotřebitele elektřiny. Naším cílem je pomáhat udělat spravná rozhodnutí a poskytnout konkrétní prostředky, jak dosáhnout změn. Zdá se, že je to oceňováno, protože jak počet prodejců, tak počet spotřebitelů trvale roste.

  Přečtěte si naši  Roční zprávu 2015, kde se můžete dočíst, čeho jsme dosáhli za poslední rok. (pdf, 27 stran)

Klimatické projekty

Jedním z nástrojů, jak docílit změn, je náš Klimatický fond. Za každou prodanou MWh EKOenergie platí prodejce 0,10€ do fondu. Dary jsou vítány.

První peníze z Klimatického fondu byly využity na malé solární projekty v Tanzánii, Kamerunu a Indonésii.

Projekty na obnovu řek

Prodejem elektřiny s označením EKOenergie pocházející z vodních elektráren je podporován Fond pro životní prostředí. Tento fond je také znám jako tzv. “rybí fond”, protože peníze z něj jsou využívány na obnovu řek. Financujeme několik projektů ročně.