Freshabit Life projekt zlepšuje sladkovodní vody ve Finsku

Freshabit_tunnus_rgb_large

EKOenergie a Finská asociace na ochranu přírody (FANC) jsou hlavními partnery v EU financovaném projektu pro sladkovodní vody mezi roky 2016 a 2022. Tento rozsáhlý projekt, který zahrnuje celé Finsko, je koordinován Metsähallitus (Lesní správou ve Finsku). Do projektu se zapojí i stát, místní orgány a nevládní organizace.

LIFE?

V roce 2013 vytvořila Evropská unie Life+, nástroj, který financuje program Life a podporuje tak projekty týkající se životního prostředí, nebo klimatických změn. Podpogram podporující životní prostředí se zaměřuje na tři prioritní oblasti:

 • Životní prostředí a účinné využívání zdrojů
 • Příroda a biologická rozmanitost
 • Správa životního prostředí a informace o životním prostředí

Freshabit Life je zatím největším Life projektem, který byl kdy podpořen ve Finsku. Projekt spadá do kategorie Příroda a biologická rozmanitost. Cílem Freshabit Life projektu je zlepšit stav jezer, řek a potoků díky různým metodám, které zahrnují jak samotné obnovující práce na řece, tak výzkum a vzdělávání v oblasti životního prostředí a to zejména v oblastech Natura 2000. (Natura 2000 je evropská síť významných přírodních území.)

Role EKOenergie v Life projektu

Udržitelná výroba vodní energie

V průběhu Life projektu mají různí partneři rozdílnou roli a úkoly. EKOenergie se zaměřuje na kampaň a činnost, které zlepší udržitelnost výroby vodní energie.

 • Vodní energie je sice obnovitelný zdroj energie, ale má mnoho negativních dopadů na životní prostředí. Proto je důležité mít přísná ekologická kritéria, která negativní vliv zmírňují.
 • V průběhu projektu informujeme spotřebitele elektřiny (velké společnosti) o environmentálních problémech spojených s vodní energií. Podporujeme kritéria udržitelnosti pro výrobu vodní energie a výhody přechodu na elektřinu s certifikací EKOenergie.
 • V roce 2017 se chystáme spustit kampaň ” Vodní energie pro domácnosti”

Chceme více EKOenergií certifikované vodní energie

 • Budeme spolupracovat s výrobci vodní energie a informovat je, aby si byli vědomi problémů vznikajících při produkci vodní energie. Poradíme jim, jak takovéto problémy zmírnit.
 • Budeme hledat vodní elektrárny, který splňují naše přísná kritéria a které jsou ochotny udělat takové investice, aby byli schopny prodávat elektřinu s certifikací EKOenergie.

Fish Passage Electricity – “Elektřina z přechodů pro ryby”

Jednou z konkrétních cest FRESHABIT LIFE projektu je nový koncept, který odstartoval začátkem roku: Fish Passage Electricity. Fish Passage Electricity je elektřina, která zahrnuje nízký příplatek k normální ceně, díky kterému budou financovány stavby přechodů pro ryby.

 • Koncept byl vytvořen ve spolupráci s našimi partnery, Fish Passage Electricity je novou cestou jak financovat stavbu rybích přechodů.
 • Výběrem Fish Passage Electricity může každý přispět na stavbu nových přechodů pro ryby.
 • Prvním přechodem pro ryby, který bude vybudován, je přechod na řece Mustionjoki v jižním Finsku.
 • Koncept bude později opakován v jiných částech Finska a také mimo Finsko.

Billnäs Fish Passage
Naplánovaná stavba přechodu pro ryby na řece Mustionjoki, v Billnäs. Po dokončení výstavby čtyř rybích přechodů, bude moci být obnovena populace lososů v řece. Obrázek: Město Raasepori.