Proč nakupovat EKOenergii

V evropském elektrárenském průmyslu jsou hlavním zdrojem energie stále ještě fosilní paliva jako například uhlí nebo ropa. V důsledku toho při výrobě (a spotřebě) elektřiny dochází ke značnému uvolňování skleníkových plynů. Dobrou zprávou je, že víme, čím tato fosilní paliva nahradit. Obnovitelné zdroje energie, jakými jsou například větrná, sluneční a vodní energie či biomasa, jsou evropskou potřebu elektřiny schopny pokrýt na sto procent. A mají ještě větší potenciál.

Jako evropský spotřebitel nemusíte těmto změnám jen nečinně přihlížet. Výběrem EKOenergie skutečně můžete něco změnit.

Poptávka spotřebitelů po elektřině z obnovitelných zdrojů má obecně pozitivní dopad na investiční rozhodnutí společností. Nikdo by neinvestoval do uhelných elektráren, pokud by nikdo nebyl ochoten nakupovat elektřinu pocházející z tohoto zdroje.

Navíc s prodejem každé MWh elektřiny s označením EKOenergie je přispíváno 0,10€ do Klimatického fondu EKOenergie. Tyto peníze jsou dále využity pro stavbu nových zažízení pro výrobu obnovitelné elektřiny.

Udržitelnější výroba

Elektřina EKOenergie pochází ze zařízení, která splňují podmínky udržitelnosti stanovené organizací EKOenergie, sdružením evropských nevládních organizací zabývajících se životním prostředím.

Podmínky se liší v závislosti na způsobu výroby. V případě vodních elektráren využívá EKOenergie principu fondového systému. Za každou MWh prodané EKOenergie se nejméně 10 centů dále investuje do projektů na obnovu říčních toků.

Emise skleníkových plynů

Mezinárodní vykazování emisí skleníkových plynů pomocí takových standardů jako jsou Greenhouse Gas Protocol a organizací jako CDP, povzvbuzuje společnosti udělat více “než jen nakoupit zelenou elektřinu”. Nákup elektřiny označené značkou EKOenergie je krokem vpřed.

 

  Přečtěte si také informační leták ‘Dobré důvody pro přechod k EKOenergii’ (pdf v angličtině, 2 strany, červen 2014).