EKOenergie a vykazování emisí skleníkových plynů

Protokol o skleníkových plynech

Protokol o skleníkových plynech (Greenhouse Gas Protocol) je světově uznávaný standard pro vykazování emisí skleníkových plynů. Byl vytvořen jako společný produkt World Resources Institute a World Business Council for Sustainable Development.

V lednu 2015 vydal sekretariát Protokolu o skleníkových plynech pokyny jak vykazovat emise skleníkových plynů nakoupené elektrické energie. V terminilogii známé jako ‘uhlíková stopa’ jsou tyto emise uváděny jako emise kategorie 2. Odtud pochází název: Protokol o skleníkových plynech: emise kategorie 2.

Protokol odkazuje na EKOenergii několikrát. V kapitole 11, kde povzbuzuje společnosti jít ještě o krok dále, odkazuje na Klimatický fond EKOenergie.

CDP

CDP spolupracuje s více než 3000 největšími korporacemi na světě, kterým pomáhá s vykazováním emisí skleníkových plynů a pomáhá jim vyvinout účinnou strategii jak takovéto emise snížit.

CDP odkazuje na EKOenergii v textu Technické pokyny pro vykazování emisí kategorie 2 na straně 15 a 16 (tedy na emise, které vznikají při výrobě elektřiny). CDP vysvětluje jak mohou společnosti udělat více:

Ekoznačky jsou způsobem jako mohou podniky udělat při nákupu více. EKOenergie, která je zmiňována v GHG protokolu, takovou volbu umožňuje: je to známka kvality přinášející něco navíc k monitorování elektřiny. Elektřina prodávaná s ekoznačkou EKOenergie splňuje přísná evironmentální kritéria a podporuje fondy, které podporují projekty v oblasti obnovitelných zdrojů. Angažovanost, transparentnost a “skutky, ne slova” jsou důležitými principy práce EKOenergie.”

Shrnutí a informace v mnoha jazycích

Klikněte na odkaz dole pro shrnutí Protokolu o skleníkových plynech. Dokument obsahuje slovník pojmů.