Další standardy, které doporučují EKOenergii

EKOenergie je elektřinou z obnovitelných zdrojů. Tato značka také prokazuje, že elektřina pochází z elektráren, které splňují zvláštní kritéria pro udržitelnost. A za každou prodanou MWh platí prodejce alespoň 10 eurocentů do Klimatického fondu EKOenergie, jehož prostředky jsou určeny k financování zařízení produkujících energii z obnovitelných zdrojů.

Široce používané standardy, jako například Greenhouse Gas Protocol (Protokol o skleníkových plynech) a LEED, oceňují náš přístup a vybízí spotřebitele, aby nakupovali elektřinu pod značkou EKOenergie.

LEED

Systém LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) představuje způsob hodnocení návrhu, konstrukce a provozu vysoce výkonných zelených budov, obytných domů a čtvrtí. Je vyvíjen a spravován sdružením U.S. Green Building Council (Rada pro ekologické budovy) a jeho popularita v Evropě postupně roste.

Ve většině evropských zemí existuje národní rada Green Building Council, která dohlíží na implementaci standardů LEED.

Evropská verze standardů LEED explicitně doporučuje využití elektřiny označené jako EKOenergie. Budovy, které usilují o získání certifikace LEED, mohou získat body navíc, pokud je elektřina používaná uvnitř budovy certifikována jako EKOenergie.

Dokument „LEED 2009 BD+C Supplemental Reference Guide with Alternative Compliance Paths for Europe” dává EKOenergii stejný status jako certifikátům energie z obnovitelných zdrojů Green-e v USA. Na straně 82 je uvedeno: „V rámci Evropy je EKOenergie považována za přijatelnou obdobu programu pro elektřinu Green-e. EKOenergie je síť evropských nevládních organizací zaměřených na životní prostředí, které podporují spotřebu a výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Certifikace elektřiny v rámci standardu EKOenergie představuje nejlepší celoevropskou alternativu pro udržitelnou spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů a její rozšiřování. EKOenergie certifikuje elektřinu z obnovitelných zdrojů, která se řídí přísnějšími požadavky, než jsou evropské směrnice a předpisy jednotlivých evropských vlád.“

To samé je zmíněno ve standardech pro již stojící budovy (Existing Buildings – Operations and Maintenance (EBOM). Pasáž o energii z obnovitelných zdrojů a značce EKOenergie začíná na straně 37 a zmiňuje, že „certifikační schéma pro elektřinu EKOenergie představuje nejlepší dostupnou celoevropskou alternativu pro udržitelnou spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů a její rozšiřování“.

  Online course ‘Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting’, on the website of Education@USGBC
  Zde naleznete informační leták „EKOenergie pro LEED“ (EKOenergy for LEED) se základními informacemi o LEED certifikaci (v angličtině, formát pdf, 2 strany, verze z června 2014).

Greenhouse Gas Protocol (Protokol o skleníkových plynech)

Více informací v kapitole Vykazování emisí skleníkových plynů.

CDP

EKOenergie a vykazování emisí skleníkových plynů

Protokol o skleníkových plynech

Protokol o skleníkových plynech (Greenhouse Gas Protocol) je světově uznávaný standard pro vykazování emisí skleníkových plynů. Byl vytvořen jako společný produkt World Resources Institute a World Business Council for Sustainable Development.

V lednu 2015 vydal sekretariát Protokolu o skleníkových plynech pokyny jak vykazovat emise skleníkových plynů nakoupené elektrické energie. V terminilogii známé jako ‘uhlíková stopa’ jsou tyto emise uváděny jako emise kategorie 2. Odtud pochází název: Protokol o skleníkových plynech: emise kategorie 2.

Protokol odkazuje na EKOenergii několikrát. V kapitole 11, kde povzbuzuje společnosti jít ještě o krok dále, odkazuje na Klimatický fond EKOenergie.

CDP

CDP spolupracuje s více než 3000 největšími korporacemi na světě, kterým pomáhá s vykazováním emisí skleníkových plynů a pomáhá jim vyvinout účinnou strategii jak takovéto emise snížit.

CDP odkazuje na EKOenergii v textu Technické pokyny pro vykazování emisí kategorie 2 na straně 15 a 16 (tedy na emise, které vznikají při výrobě elektřiny). CDP vysvětluje jak mohou společnosti udělat více:

Ekoznačky jsou způsobem jako mohou podniky udělat při nákupu více. EKOenergie, která je zmiňována v GHG protokolu, takovou volbu umožňuje: je to známka kvality přinášející něco navíc k monitorování elektřiny. Elektřina prodávaná s ekoznačkou EKOenergie splňuje přísná evironmentální kritéria a podporuje fondy, které podporují projekty v oblasti obnovitelných zdrojů. Angažovanost, transparentnost a “skutky, ne slova” jsou důležitými principy práce EKOenergie.”

WWF Green Office

Green Office, program Světového fondu na ochranu přírody (WWF), doporučuje nákup zelené elektřiny označené ekoznačkou. Ve většině zemí je EKOenergie jedinou dostupnou ekoznačkou elektrické energie.