Vores vision og mission

A green plug surrounded by illustrations of nature: birds, animals, plants, leaves, insects.

Det er nødvendigt, at vi begynder at håndtere klimakrisen som en krise. Vi skal handle NU og drastisk reducere udledningen af drivhusgasser for at kunne begrænse den globale opvarmning til maks. 1,5 celsius grader højere ift. niveauet for industrialiseringen.

Dette er den eneste måde vi kan håbe på at bevare de mange økosystemer og arter, som gør jorden til et levende sted at bo. Derudover er det at nå målet på 1,5 grader også afgørende for at kunne udrydde fattigdom og for at kunne skabe en bedre verden for fremtidige generationer.

 

Vores vision

En verden hvor energi genereres og forbruges bæredygtigt. En verden hvor vi lever med respekt for natur og biodiversitet og hvor FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er nået.

 

Vores mission

Vores mission er at bruge vores miljømærke som et værktøj til at promovere den mest bæredygtige form for energi og at rejse midler til yderlig beskyttelse og bevarelse af klima og biodiversitet.

’Handling i stedet for tale’ er vores filosofi. Ved at gøre en forskel i vores egne liv er den bedste måde til at opnå de store politiske ændringer som er nødvendige i vores samfund.

 

Vores mål

  • Fremskynde overgangen til 100 % vedvarende energi.
  • Øget viden og diskurs omkring vedvarende energi og biodiversitet blandt offentligheden generelt og blandt beslutningstagere og især store virksomheder.
  • Udvikling og fremme af EKOenergi miljømærket til at sætte skub i den bæredygtige generation af energi og hjælpe forbrugere med at finde denne energi.
  • Beskyttelse af lokale økosystemer og genopretning ad flodhabitater igennem vores miljøfond.
  • Give adgang til ren energi og lette energifattigdom i udviklingslande igennem vores klimafond.
  • Forme partnerskaber og samarbejde med andre miljømæssige NGO’er så vores arbejde supplerer hinandens indsats.
  • Hjælpe med at realisere FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling.Speeding up the transition to 100% renewable energy.