Klimafond

For hver solgt MWh af EKOenergi går der minimum 10 eurocent til EKOenergis Klimafond. Disse penge vil blive brugt til at investere i klimaprojekter, som ikke ville have fundet sted uden bidragsyderne.

EKOenergi opretter ikke sine egne projekter, men finansierer projekter forvaltet af erfarne organisationer.

Projekterne udvælges via en gennemsigtig og åben udvælgelsesprocedure, hvor udbydere og forbrugere er aktivt involveret. Den endelige beslutning træffes af EKOenergi-bestyrelsen.

Se kapitel 9 i teksten “EKOenergy – Netværk og mærkning” ved behov for flere informationer.

We financed the first projects in 2015 and since then, we have financed 36 projects with a total sum of 824,311.00 €.

 

Climate stories: examples of financed projects

 

Map with all financed projects

Click on the icon in the top left of the map to see the full list of financed projects, to select all projects of a specific year and to see more information about the projects.

 

More information about the financed renewable energy projects

For more information and updates about the renewable energy projects that are financed through our Climate Fund:

 

Help us do more

More projects are waiting for financing. Do you want to help us do more? Switch to EKOenergy-ecolabelled energy and encourage others to do the same.