LIFE Projekt – Flodrestaurering i Finland

EKOenergis aktiviteter er ikke begrænset til at fremme bæredygtig elektricitet. Vi bruger også aktivt vores erfaringer og kontakter til at gøre mere. Især til at gøre mere for naturen.

Siden januar 2016 er EKOenergi en vigtig partner i et storstilet LIFE-projekt med fokus på flodrestaurering i forskellige dele af Finland.

Og selvfølgelig har vi en ambition om at bruge denne erfaring fra Finland til at etablere lignende projekter i andre lande.

LIFE?

LIFE er EU’s finansielle instrument til støtte for projekter angående miljø, naturbeskyttelse og klimaindsatser i hele EU.

LIFE-projektet hvor EKOenergi er en hovedpartner kaldes LIFE – FRESHABIT. Projektet, der har et samlet budget på 20 mio. €, løber fra 2016 til 2022. Et af målene er at konstruere fiskpassager på tre floder.

Hvad vil EKOenergi gøre?

Rimminkosken kunnostusta Saarijärven reitin Murronjoella heinäkuussa 2015. Gennem projektet vil EKOenergi fokusere på fire aktiviteter.

1) EKOenergi vil være ansvarlig for at koordinere med ejere af vandkraftværker i området.

2) Vi vil aktivt inddrage elforbrugerne. Et af de begreber vi har i tankerne, er ‘Fiskepassage Elektricitet’. Ideen er enkel: kan vi finde elforbrugere villige til at betale mere for deres elektricitet fra vandkraft, hvis sælgerne lover at investere de ekstra penge i opførelsen af fiskepassager? Sidste år har vi brainstormet om ideen i samarbejde med en gruppe af flodaktivister. Det er nu tid til at rykke fra idé til pilotfasen.

Gennem dette projekt vil vi begynde offentlig kommunikation om de miljømæssige fordele ved et ‘Fiskepassage Elektricitet’ produkt. Vi tilstræber at certificere de første salg af dette elektricitetsprodukt i 2016. Promotionsområdet er hele Finland. En del af indkomsten vil blive investeret i opførelsen af fiskepassager i floden Mustijoki i det sydlige Finland. Vi vil analysere den almene interesse for denne type elektricitetsprodukt, og hvordan interessen kan påvirke andre investeringer i miljøprojekter i vandkraftværker. Vi agter at gentage den samme model til de andre projektområder såsom Saarijärvi-vandløbsoplandet.

3) Vi vil også fortsætte med at mobilisere ressourcer via EKOenergis Miljøfond. For hver MWh EKOenergi-certificeret vandkraft, der sælges, går 0,10 € (ti eurocent) til denne Miljøfond. Gennem dette LIFE-projekt vil der blive kommunikeret lang mere aktivt omkring disse, også rettet mod EKOenergi-forbrugerne. Denne kommunikation vil blive kombineret med ekstra fundraising.

4) Kommunikation omkring virkningen af vandkraftproduktion i akvatiske økosystemer.

Vi vil holde dig informeret om fremskridt.