Το όραμά και η αποστολή μας

A green plug surrounded by illustrations of nature: birds, animals, plants, leaves, insects.

Πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να αντιμετωπίζει την οικολογική κρίση ως πραγματική κρίση. Οφείλουμε να ξεκινήσουμε ΤΩΡΑ κινήσεις για να μειωθούν δραστικά οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε μια αύξηση το πολύ 1.5 βαθμών κελσίου πάνω απ’τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Αυτός είναι κι ο μόνος τρόπος να συντηρήσουμε τα οικοσυστήματα και τα είδη που απαρτίζουν τον κόσμο που ζούμε σήμερα. Το να φτάσουμε τον στόχο των 1.5 βαθμών κελσίου θα συμβάλει επίσης σημαντικά στην εξάλειψη της φτώχειας και στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τις μελλοντικές γενιές.

 

Το όραμά μας

Ένας κόσμος όπου η ενέργεια παράγεται και καταναλώνεται βιώσιμα. Όπου ζούμε με σεβασμό προς το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, και όπου έχουμε πετύχει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

 

Η αποστολή μας

Να χρησιμοποιήσουμε το οικολογικό σήμα ως εργαλείο προώθησης πιο βιώσιμων μορφών ενέργειας, και να συλλέξουμε χρήματα για την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Η φιλοσοφία μας έχει ως εξής: ‘Πράξεις, κι όχι λόγια’. Το να αναλάβουμε δράση ο καθένας μας στην καθημερινότητά του είναι ο καλύτερος τρόπος να πετύχουμε τις βασικές αλλαγές περιβαλλοντικής πολιτικής που απαιτεί σήμερα η κοινωνίας μας.

 

Οι στόχοι μας

  • Επιτάχυνση της διαδικασίας μετάβασης σε χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Προώθηση της γνώσης και του ενεργού διαλόγου σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια και τη βιοποικιλότητα, γενικότερα ανάμεσα στο ευρύ κοινό, και ειδικότερα ανάμεσα σε ισχυρούς παράγοντες και μεγάλους εταιρικούς καταναλωτές.
  • Ανάπτυξη και προώθηση του σήματος ‘ΕΚΟενέργεια’ για να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη παραγωγή ενέργειας και να βοηθηθούν οι καταναλωτές κατά τη διαδικασία απόκτησής της.
  • Προστασία τοπικών οικοσυστημάτων και αποκατάσταση των ποταμίσιων βιότοπων μέσω του Περιβαλλοντικού Ταμείου μας.
    Παροχή πρόσβασης σε καθαρή ενέργεια και ανάκαμψη του καθεστώτος ‘ενεργειακής φτώχειας’ αναπτυσσόμενων χωρών μέσω του Κλιματικόυ Ταμείου μας.
  • Δημιουργία συνεργατικών δεσμών με άλλες περιβαλλοντικές ΜΚΟ, προς αλληλοϋποστήριξη των κοινών μας έργων.
  • Παρχή βοήθειας για την πραγματοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.