Τα αποτελέσματα μας

The EKOenergy First Five Years report cover. A graphic with wind turbines, birds, trees, people installing solar panels and the EKOenergy label.

Ένα δίκτυο θετικής ενέργειας που ολοένα και μεγαλώνει

Η ΕΚΟενέργεια παλεύει για να προστατεύσει το περιβάλλον και να πολεμήσει την κλιματική αλλαγή, βοηθώντας τους απανταχού καταναλωτές ενέργειας να ξεκινήσουν τη χρήση 100% βιώσιμης – και ανανεώσιμης – ενέργειας. Απ’ το ξεκίνημά μας, το 2013, έχουμε ήδη καταφέρει πολλά. Η πρόοδος αυτή αναφέρεται λεπτομερέστατα στην ακόλουθη αναφορά: “EKOenergy’s First 5 years 2013 – 2018”.

Προωθούμε τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας ανά τον κόσμο, ερχόμενοι σε επαφή με μεγάλους ενεργειακούς καταναλωτές καθώς και μέσω της συνεργασίας με περιβαλλοντικούς οργανισμούς και τα δίκτυα CSR. Το Κλιματικό Ταμείο μας υποστηρίζει projects παροχής ανανεώσιμης ενέργειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, στοχεύοντας στην εξάλειψη της ‘ενεργειακής φτώχειας’ σ’ αυτές τις περιοχές του κόσμου. Το Περιβαλλοντικό Ταμείο μας χρηματοδοτεί projects ανασύστασης κατεστραμμένων ποταμίσιων οικοσυστημάτων.

 

Developing tools to empower consumers

In many parts of the world, the role of consumers in the energy market is very limited. It is impossible or difficult to choose green energy or to actively contribute to the energy transition. EKOenergy is involved in the development of instruments that give consumers more options. Some of our most important achievements are:

  • We made significant contributions to the development of the Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance.
  • We were one of the first to endorse I-REC, the international standard for renewable energy certificates. I-REC enables energy tracking outside Europe and the US and we were amongst the first to work with the standard in countries like China and Brazil.
  • We have developed a lot of information material about green energy in general and about the purchase of renewable electricity in particular. Many of our publications are available in a number of different languages. For example, our online course ‘Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting’, which we made in collaboration with LEED and the US Green Building Council and which is available in 4 languages.

 

Advocating for a 100% sustainable world

EKOenergy labelled energy is now sold in over 40 different countries worldwide. A growing number of companies use our logo on their products to demonstrate their commitment to environmentally sustainable energy.

We are a member of Climate Action Network (Europe), the Global 100% RE Campaign and IRENA’s Coalition for Action. We have contributed to several papers and publications on the feasibility of a 100% renewable world and we support actions and campaigns against subsidies for fossil fuels.

 

Protecting biodiversity

People holding buckets next to a river during river restoration

We engage energy companies and energy consumers in regular discourse about the impact of energy production on nature. As a participant in the LIFE Freshabit project, we launched the website “hydropower’s nature” with lots of information on how hydropower impacts river ecosystems.

By using EKOenergy-ecolabelled energy, large corporate consumers make a link between their carbon reduction targets, on the one hand, and their commitments to nature and biodiversity («Business and biodiversity») on the other.

We finance a range of projects that are aimed at promoting river biodiversity. For each MWh sold as EKOenergy hydropower, a contribution of at least 0.10 € (ten eurocents) is paid into EKOenergy’s Environmental Fund. These contributions are used to finance the removal of barriers to fish migration, to restore spawning grounds and much more. See our Environmental Fund page to learn more.

 

Clean energy projects for poverty alleviation

Solar panel being installed on roof of house in Kayin state, Myanmar
For each MWh of EKOenergy-labelled energy sold, a minimum of 0.10 € goes to our Climate Fund. With these contributions we finance new renewable energy projects (mainly solar energy projects) supporting sustainability and alleviating energy poverty. See our Climate Fund page to read more about the projects.

 

Help us do more

None of these results would be possible without the support of thousands of consumers of EKOenergy labelled electricity. You can help us do more by switching to EKOenergy labelled energy yourself and by convincing your friends and colleagues to do the same.

 

For more information, follow us on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube or LinkedIn.