Το Περιβαλλοντικό Ταμείο της ΕΚΟενέργειας

Εθελοντές σε project ανασύστασης ποταμού που χρηματοδοτήθηκε απ’ το Περιβαλλοντικό Ταμείο..

Για κάθε MWh που πωλείται ως υδροηλεκτρική ενέργεια απ’την ΕΚΟενέργεια, τουλάχιστον 0.10€ προστίθενται στο Περιβαλλοντικό Ταμείο της ΕΚΟενέργειας. Τα χρήματα απ’ το Περιβαλλοντικό Ταμείο χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτηθεί η πραγματοποίηση projects αποκατάστασης ποταμίσιων οικοτόπων.

Τα projects δεν προέρχονται απ’ την ΕΚΟενέργεια. Κάθε χρόνο, καλούμε για την παρουσίαση σχετικών projects και μία επιτροπή ανεξάρτητων ειδικών μάς βοηθά να επιλέξουμε τα καλύτερα.

We financed the first projects in 2015 and since then, we have financed 21 projects with a total sum of 398,200.00 €.

 

River stories: examples of financed river restoration projects

 

Map with all financed projects

Click on the icon in the top left of the map to see the full list of financed projects, to select all projects of a specific year and to see more information about the projects.

So far, most of the projects are in Finland, where most of the EKOenergy-labelled hydropower is being sold. We are looking forward to support nature and river ecosystems in many other countries too! Contact us for more information.

 

More information about the financed river projects

For more information and updates about the river restoration projects that are financed through our Environmental Fund: