Γιατι να αγορασετε EKOενεργεια

Τα ορυκτά καύσιμα, όπως ο γαιάνθρακας και το πετρέλαιο παραμένουν η κύρια εισροή του ευρωπαϊκού τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, η παραγωγή (και η κατανάλωση) ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί σε εκτεταμένη εκπομπή αερίων θερμοκηπίου.

Τα ευχάριστα νέα είναι ότι γνωρίζουμε πώς να αντικαταστήσουμε αυτά τα ορυκτά καύσιμα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια και η βιομάζα δύνανται να παράσχουν το 100% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται η Ευρώπη. Και πολλά περισσότερα.

Ως Ευρωπαίος καταναλωτής, δεν απέχετε από αυτή τη μετάβαση. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχει σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας τη δυνατότητα επιλογής του είδους ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.

Επιλέγοντας EKOενέργεια μπορείτε όντως να κάνετε τη διαφορά.

Περισσότερες ανανεώσιμες πηγές

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ζήτηση των καταναλωτών για ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια γενικά έχει θετική επίδραση στις επενδυτικές αποφάσεις των εταιρειών. Δεν θα υπήρχε επένδυση σε μονάδες γαιάνθρακα, αν κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να αγοράσει την ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από γαιάνθρακα.

Επιπλέον, για κάθε MWh EKOενέργειας που πωλείται, τουλάχιστον 10 ευρωλεπτά διατίθενται στο Ταμείο ΕΚΟενέργειας για το κλίμα. Αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την επένδυση σε νέες εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

Περισσότερη βιώσιμη παραγωγή

Η ηλεκτρική ενέργεια της ΕΚΟενέργειας προέρχεται από εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του δικτύου ΕΚΟενέργειας, ενός δικτύου ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Τα κριτήρια είναι διαφορετικά για διαφορετικούς τύπους παραγωγής. Στην περίπτωση της υδροηλεκτρικής ενέργειας, η ΕΚΟενέργεια λειτουργεί με ένα μοντέλο ταμείου. Για κάθε MWh ΕΚΟενέργειας που πωλείται, τουλάχιστον 10 ευρωλεπτά επενδύονται σε έργα αποκατάστασης ποταμών.

Το προϊόν της επιλογής σας

Όταν αγοράζετε ΕΚΟενέργεια, θα ενημερωθείτε πλήρως για την πηγή της ηλεκτρικής ενέργειας που αποκτάτε: Αγοράζετε αιολική ενέργεια από την Αυστρία; Ή βιομάζα από τη Σουηδία; Η πληροφόρηση σας επιτρέπει να επιλέξετε πραγματικά την ηλεκτρική ενέργεια που προτιμάτε. Και να κάνετε τη διαφορά με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε να κάνετε τη διαφορά.