EKOenergia: Võrgustik ja märgis

– For the most up-to-date information on our ecolabel and our work promoting environmental sustainability, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Võrgustik

EKOenergia on rahvusvaheline keskkonnaorganisatsioonide võrgustik, mis edendab jätkusuutliku elektrit.

Me soovime:

  • Ergutada taastuvelektri sektori arengut ja propageerida kliimasõbralikke lahendusi.
  • Aidata kaasa looduskaitsele.
  • Informeerida kõiki elektritarbijaid nende ostetud elektri päritolust.
  • Ühendada ja kaasata meiega samu ambitsioone omavate tuhandete inimeste, gruppide ja ettevõtete positiivne energia.
  • Ühendada jõud tarbijakaitseorganisatsioonidega, arenguorganisatsioonidega, elektriettevõtetega jne.

Ökomärgis

EKOenergia on ka ökomärgis elektrile. Ökomärgise eesmärk on abistada tarbijaid keerukal elektriturul orienteerumises. Pole üllatav, et EKOenergiana saab müüa vaid elektrit taastuvatest energiaallikatest. Kuid EKOenergia on rohkem kui vaid taastuvelekter. See täidab täiendavad jätkusuutlikkuse nõuded, mille on paika pannud EKOenergia võrgustik ja osa elektri hinnast investeeritakse uutesse taastuvenergia projektidesse.

EKOenergia märgis on ainus elektrimärgis, mis on välja töötatud rahvusvahelise konsultatsiooni tulemusel, see töötab rahvusvahelise turu jaoks ning on laialt tunnustatud.