Juhtkond

ekoenergy stampNõukogu

EKOenergia nõukogu on EKOenergia kõrgeim juhtorgan.

Nõukogu

 • kinnitab organisatsiooni strateegia,
 • otsustab kriteeriumite üle,
 • otsustab tootmisseadmete vastuvõetavuse üle,
 • otsustab EKOenergia keskkonnafondi ja EKOenergia kliimafondi kasutamise üle ning
 • määrab EKOenergia sekretariaadi juhataja.

Iga EKOenergia liikmesorganisatsioon määrab nõukokku ühe inimese. Siin on nimekiri nõukogu liikmetega.

Nõuandev grupp

Nõuandva grupi määrab EKOenergia nõukogu. Ametikoht on kehtiv kaks aastat ja seda on võimalik uuendada.

Nõuandvas grupis on varutud kohad järgnevatele huvigruppidele:

 • mittetulunduslikud keskkonnaorganisatsioonid: nii Euroopa tasemel katusorganisatsioonid kui ka rahvuslikud/kohalikud mittetulundusühingud;
 • elektritööstus (tootjad, kauplejad, tarnijad);
 • EKOenergia tarbijad, nende haruorganisatsioonid ja tarbijaorganisatsioonid.

Teised võimalikud liikmed on näiteks ametivõimud, kes on seotud päritolutunnistuste süsteemi rakendamisega.

Nõuandev grupp saab panustada igas asjas, mis puudutab EKOenergiat. Nõuandvat gruppi hoitakse pidevalt kursis nõukogu päevakorraga. Nõukogu peab vastama kahe kuu jooksul nõuandva grupi liikmete märkustele ja küsimustele. Nõuandev grupp nimetab liikmed EKOenergia vahekohtusse ¾ häälteenamusega.

Siin on nimekiri nõuandva grupi liikmetega.

Sekretariaat

Igapäevase EKOenergia juhtimisega tegeleb sekretariaat, mille ülesanded on:

 • EKOenergia juhtimise ja toimimise kindlustamine;
 • EKOenergia esindamine välissuhetes ja kontaktide loomine;
 • teenuste tagamine osanikele ja huvigruppidele;
 • EKOenergia struktuuri kohtumiste organiseerimine, ettevalmistus ja nendega kursis olemine;
 • dokumentide ettevalmistamine, mis aitaks kaasa otsustamisel eelarve ja tegevuskava üle;
 • sise- ja välisraportite ettevalmistamine;
 • informatsiooni avaldamise ja levitamise toetamine;
 • ühenduse rahalise poole haldamine.

Siin on ülevaade EKOenergia sekretariaadi töötajatest ja vabatahtlikest.

Vahekohus

EKOenergia vahekohus koosneb minimaalselt kolmest eksperdist, kelle seab kandidaadiks nõuandev grupp ja määrab ametisse EKOenergia nõukogu. Ametikoht on kehtiv viis aastat. Vahekohtus on tagatud üks koht keskkonnaeksperdile ja üks koht taastuvenergia eksperdile. Asjakohastel huvigruppidel on võimalus soovitada kandidaate.

EKOenergia vahekohus lahendab võimalikke vaidlusi EKOenergia ja võrgustiku liikmete vahel või EKOenergia ja EKOenergiat müüvate ettevõtete vahel.

EKOenergia vahekohus hakkab toimima hiljemalt kaks aastat pärast esimest EKOenergia müüki (st 15. juuniks 2015).