EKOenergia sinu ettevõttele

Map of world highlighting the countries in which EKOenergy is available
Euroopa turul võivad ettevõtted valida ise ostetava elektritoote. Selle valiku aluseks on Euroopa seadusandlus ning suurenev arv organisatsioone ja standardeid ergutavad ettevõtteid kasutama seda valikuvabadust rohelise elektri kasuks. Vaata näiteks CDP Technical notes on the Accounting of Scope 2 emissions.

Peale selle on Euroopa keskkonnaorganisatsioonide võrgustik loonud ühise ökomärgise elektrile Euroopas – EKOenergia. EKOenergia on valmis aitama rohelise elektri ostu juures ja näitab, kuidas see ost muudab midagi.

EKOenergia tarbijatel on vaba voli oma ostust teada anda. Tarbijatel ei pea olema lepingut EKOenergiaga selleks, et kasutada EKOenergia nime ja logo. Siiski arendab EKOenergia võrgustik välja käitumiskoodeksi selle kohta, kuidas logo kasutada. Kui sul on kahtlusi või küsimusi, kontakteeru EKOenergia sekretariaadiga.