EKOenergiaga kaetud teemad

– For the most up-to-date information on our criteria, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Palju rohkem, kui lihtsalt taastuvenergia

EKOenergia paneb paika kriteeriumid järgnevale:

  • Tarbijainformatsioon: EKOenergia müüjad peavad ostjatele ja potentsiaalsetele ostjatele andma infot EKOenergia märgisega elektri päritolust. Nad peavad välja tooma vähemalt päritoluriigi ja taastuvenergialiigi (päikese, tuule vm energia). Samal ajal investeerib EKOenergia võrgustik aega ja energiat, et teavitada kõiki tarbijaid elektritootmise keskkonnamõjudest.
  • Taastuvus ja jätkusuutlikkus:EKOenergia on taastuvenergia. Peale selle täidab see jätkusuutlikkuse kriteeriumid, mille on paika pannud EKOenergia võrgustik. Tuule, päikese ja geotermaalenergia tootmine ei saa toimuda looduskaitsealadel. Hüdroenergiat saab EKOenergiana müüa vaid siis, kui sellega on nõustunud EKOenergia nõukogu pärast kohalike keskkonnaorganisatsioonide ja jõeekspertidega nõu pidamist. Biomassi jaoks on sisse seatud kriteeriumid biomassi päritolu kohta ja elektri tootmise efektiivsus peab olema vähemalt 75
  • Kliima ja lisandväärtus. Iga EKOenergiana müüdud MWh kohta tehakse vähemalt 0.10 euro suurune sissemakse EKOenergia Kliimafondi. Selle fondi raha investeeritakse uutesse taastuvenergia projektidesse.
  • Jälgimine ja topeltloendamise vältimine:
    EKOenergiana saab müüa vaid elektrit, mille liikumine on korrektselt jälgitud. Euroopas toimub see päritolutunnistuste süsteemi kaudu, mille on paika pannud Euroopa seadused. Väljaspool Euroopat toimime me I-REC system järgi..
  • Auditeerimine ja kinnitamine.

Ametlik tekst

Kriteeriumid on ka toodud meie põhidokumendis „EKOenergia – võrgustik ja märgis“, mille võttis vastu EKOenergia võrgustik 2013. aasta veebruaris. Dokument on alla laetav rohkem kui 20 keeles..