Kuidas müüa EKOenergiat?

Elektritarnijad saavad müüa EKOenergia märgisega elektrit tarbijatele kui:

  1. nad on allkirjastanud EKOenergia litsentsilepingu
  2. nad täidavad kõiki litsentsilepingu ja teksti  „EKOenergia – võrgustik ja märgis” nõudmisi.

Litsentsilepingu allkirjastamine on tasuta. Kõikide EKOenergia tasude ja toetuste aluseks on müüdud EKOenergia kogus.

Kriteeriumid, mis on kirjas litsentsilepingus ja tekstis „EKOenergia – võrgustik ja märgis“, käsitlevad järgnevaid aspekte:

  • Tarbijad peavad olema korralikult informeeritud, näiteks sellest, kust ja kuidas elekter on toodetud (peatükk 6 tekstis „EKOenergia – võrgustik ja märgis“).
  • EKOenergia on alati taastuvelekter. Peale selle täidab see jätkusuutlikkuse kriteeriumid, mille on paika pannud EKOenergia võrgustik, ning osa elektrihinnast läheb EKOenergia kliimafondi (peatükid 7, 8 ja 9 tekstist „EKOenergia – võrgustik ja märgis“).
  • Jälgimine ning topeltloendamise vältimine (peatükk 10 tekstist „EKOenergia – võrgustik ja märgis“).
  • Auditeerimine ja kinnitamine (peatükk 11 tekstist „EKOenergia – võrgustik ja märgis“).

Laadi alla infoleht elektrimüüjatele ‘Supplier leaflet’ (inglise keeles). Seal on põhiline informatsioon sellest, kuidas müüa EKOenergiat (pdf, 4 lehekülge, aprill 2015)
Laadi alla meie brändi raamat ‘Brand book’ (inglise keeles) (pdf, 10 lehekülge, juuni 2015