Korduma kippuvad küsimused EKOenergia kohta

Kes on EKOenergia taga?
Kas EKOenergia toodab või müüb elektrit?
Kuidas EKOenergia oma tegevusi rahastab?
Miks ökomärgis? Kas tavaline roheline energia ei ole piisav?

Kes on EKOenergia taga?

EKOenergia on võrgustik, mille liikmeteks on 37 keskkonnaorganisatsiooni. Meile lisandub pidevalt uusi liikmeid. Ühiselt edendame me taastuvenergia kasutamist ja arendame viise, kuidas taastuvenergia tootmine oleks veelgi jätkusuutlikum.

Võrgustiku kõikidel liikmetel on üks hääl ja otsused võetakse vastu ¾ häälteenamusega. Kui me 2012. aastal alustasime, määras võrgustik sekretariaadi asukohaks Soome Looduskaitse Assotsiatsiooni (Finnish Association for Nature Conservation). See kehtib, kuni liikmed otsustavad viia sekretariaadi kuhugi mujale.

Kas EKOenergia toodab või müüb elektrit?

Ei. EKOenergia propageerib taastuvenergia kasutamist. Me räägime taastuvenergia plussidest ja otsime toimivaid lahendusi probleemidele, mida mõned taastuvenergia tootmisjaamad põhjustavad.

Meie kõige nähtavam viis eesmärkide saavutamiseks on EKOenergia märgis. Elektrimüüjad saavad müüa meie märgisega elektrit, kui nad täidavad kõik tingimused, mis on kirjas meie põhitekstis „EKOenergia – võrgustik ja märgis“. Meie kriteeriumite põhipunktid on tarbijainformatsioon, jätkusuutlikkus, panustamine Kliimafondi ja elektri liikumise korrektne jälgimine ja auditeerimine. Vaata kodulehe ökomärgise alalehte.

Kuidas EKOenergia oma tegevusi rahastab?

Meie põhiline ressurss on meie liikmete entusiasm ja paljud inimesed, kes teevad meie organisatsiooni heaks vabatahtlikku tööd. Alates EKOenergia loomisest 2012. aastal on üle 25 noore inimese 13 riigist vabatahtlikuna sekretariaadis panustanud. Üle 100 inimese on aidanud tõlkida seda kodulehekülge.

Meie põhiline rahaline allikas on EKOenergia märgise kasutamise litsentsitasu. Litsentsitasu on 8 eurosenti iga müüdud MWh EKOenergiana müüdud elektri kohta. Seda tasuvad elektrimüüjad, kes meie märgist kasutavad.

Me võtame hea meelega vastu annetusi, kas siis võrgustiku tegevuse rahastamiseks või projektide toetamiseks, mis on alguse saanud tänu EKOenergia Kliimafondile või EKOenergia Keskkonnafondile.

Miks ökomärgis? Kas tavaline roheline energia ei ole piisav?

Rohelise energia tarbijad saavad vaid garantii, et kusagil Euroopas on taastuvenergia toodetud ja võrku saadetud. Samas ei ole mingit kindlust, et see energia on toodetud jätkusuutlikult. Samuti ei ole kindel, et selline ost viib positiivsete tulemusteni, mis ei oleks ilma selle ostuta juhtunud.

Need küsitavused lahendab EKOenergia. Me ühendame kümneid tuhandeid tarbijaid ja see number kasvab iga päevaga. Koos saame me suuri muutusi ellu kutsuda. EKOenergia pani paika jätkusuulikkuse kriteeriumid elektritootmisele ja Kliimafondi abil rahastame me taastuvenergia projekte, mis ilma meieta ei oleks teoks saanud. Meie tulemuste peatükis saab ülevaate sellest, mida ühiselt teeme ja saavutame.

LEED, standard keskkonnasõbralikele hoonetele toob välja EKOenergia kui “parim saadaolev üleeuroopaline võimalus tarbida jätkusuutlikku ja lisaväärtusega taastuvenergiat Euroopas. EKOenergia sertifitseerib taastuvenergiat, mis läheb ühe sammu kaugemale Euroopa direktiivide regulatsioonidest ja Euroopa riikide valitsustest.“