FRESHABIT LIFE Projekt parandab Mageveekogude elupaikade olukorda soomes

Freshabit_tunnus_rgb_large

EKOenergial ja Soome Looduskaitse Assotsiatsioonil (FANC) on suur tähtsus ELi rahastatud Life projektis, mis keskendub mageveekogude elupaikadele 2016 – 2022. Metsähallitus (Metsamajandamise Keskus Soomes) koordineerib seda üle terve Soome ulatuvat projekti. Sellele aitavad kaasa ka riiklikud ja kohalikud asutused ja mittetulundusühingud. Freshabitat Life projekti eesmärgiks on parandada jõgede, järvede ja ojade olukorda mitmete meetodite abil, alustades otsesest jõgede taastamisest kuni keskkonnahariduse ja uurimistöödeni.

MIS ON LIFE?

Life programm on ELi toetusmehhanism keskkonna- ja kliimaprojektide jaoks. Looduse ja elurikkuse osa rahastab parima praktikaga loodusprojekte. See keskendub Euroopa Lindude- ja Loodusdirektiivide rakendamisele ja Natura 2000 võrgustiku haldamisele. Natura 2000 on Euroopa tähtsate loodusalade võrgustik.

Freshabit Life on suurim Life’i projekt Soomes.

EKOenergia roll Life projektis

Jätkusuutlik hüdroenergia

Selles projektis on palju erinevaid partnereid, kel on erinevad ülesanded ja rollid. EKOenergia arendab tegevusi ja kampaaniat, et teha hüdroenergiat jätkusuulikumaks.

  • Hüdroenergia on taastuvenergia, kuid sel on palju keskkonnamõjusid. Seetõttu vajame me hüdroenergia jaoks täpseid ökoloogilisi kriteeriumeid. EKOenergia hüdroenergia kriteeriumid vaadatakse üle esimeste projekti aastate jooksul.
  • Me anname suurtele elektritarbijatele (nt suurettevõtted) teada keskkonnaprobleemidest, mis kaasnevad hüdroenergiaga. Me räägime suurtarbijatele, miks nad peaksid hüdroenergiat ostes kasutama meie jätkusuutlikkuse kriteeriumeid.
  • Me organiseerime 2017. aastal kampaania kodumajapidamistele, mis on seotud EKOenergia kriteeriumitega.

Rohkem EKOenergiana sertifitseeritud hüdroenergiat

  • Me otsime hüdroelektrijaamu, kes nõustuvad meie karmide kriteeriumitega ja teeksid vajalikud investeeringud, et nad saaksid müüa EKOenergia sertifikaadiga elektrit.

Kalapääsu elekter

Üks Life projekti konkreetne tegevus on uue kontseptsiooni käiku laskmine – kalapääsu elekter. Kalapääsu elekter on natuke kõrgema hinnaga, kuid tarbijad saavad kindluse, et seda lisaraha kasutatakse kalapääsude ehitamiseks. Created in cooperation with our partners, the Fish Passage Electricity is a new way to raise funds to build fish passages.

  • Kalapääsu elektri valimisega elektrimüüjalt saab igaüks toetada kalapääsude ehitamist.
  • Esimene kalapääs ehitatakse Mustionjoki jõele Lõuna-Soomes.
  • Seda kontseptsiooni kasutatakse hiljem teistes Soome piirkondades ja ka väljaspool Soomet.
  • Billnäs Fish Passage
    Plaanitud kalapääs on Mustionjoki jõel, Billnäsis. Pärast nelja kalapääsu ehitamist saavad lõhed taaskord jões kudeda. Pilt: Raasepori linn.