Miks osta EKOenergiat?

Fossiilkütused nagu kivisüsi ja nafta on jätkuvalt Euroopa elektrisektori põhilised sisendid. See põhjustab elektritootmises (ja tarbimises) tohutu kasvuhoonegaaside emissiooni.

Hea uudis on, et me teame, kuidas fossiilseid kütuseid asendada. Taastuvenergiaallikad nagu tuul, päike, hüdroenergia ja biomass on võimelised tootma 100% ja isegi rohkem elektrist, mida Euroopa vajab.

Euroopa tarbijatena pole keegi meist väljaspool seda üleminekut. Euroopa reeglid annavad kõikidele elektritarbijatele võimaluse valida, millist elektrit nad kasutada tahavad.

EKOenergiat valides saab tõepoolest midagi muuta.

Rohkem taastuvenergiat

Me tõepoolest usume, et tarbijatepoolsel taastuvelektri nõudlusel on positiivne mõju ettevõtete investeeringuotsustele. Mitte keegi ei investeeriks kivisöejaamadesse, kui poleks kedagi, kes oleks nõus ostma kivisöest pärit elektrit.

Peale selle läheb iga MWh müüdud EKOenergia kohta 10 eurosenti EKOenergia kliimafondi. Seda raha kasutatakse, et investeerida uutesse taastuvelektri tootmisseadmetesse.

Rohkem jätkusuutlikku tootmist

EKOenergia märgisega elekter tuleb sellistest tootmisjaamadest, mis täidavad jätkusuutlikkuse kriteeriumeid, mille on paika pannud EKOenergia võrgustik (Euroopa mittetulunduslike keskkonnaorganisatsioonide võrgustik).

Erinevate tootmisviiside kriteeriumid on erinevad. Hüdroenergia puhul töötab EKOenergia fondi mudeliga – iga müüdud MWh EKOenergia kohta investeeritakse minimaalselt 10 eurosenti jõgede taastamise projektidesse.

Toode omal valikul

Kui ostad EKOenergiat, siis oled korralikult informeeritud oma elektri päritolu kohta: kas ostad tuuleenergiat Austriast või biomassi Rootsist? See lubab sul tõepoolest valida elekter, mis sulle kõige rohkem meeldib, ja muuta midagi enda jaoks kõige õigemal viisil.