Enemmän tietoa ilmastonmuutoksesta ja energiasta

Taustatietoa uusiutuvasta energiasta ja ilmastonmuutoksesta

Asiakirjassa nimeltä ”Background information about renewable energy, climate change and the electricity market” (pdf, 25 sivua, englanniksi, versio kesäkuulta 2014)  löydät lisätietoja seuraavista aiheista :

  • Useiden erilaisten uusiutuvien energianlähteiden edut ja haitat
  • Ilmastonmuutos : Syyt ja seuraukset
  • Mitä voidaan tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
  • Sähkömarkkinat Euroopassa

Teksti on tarkoitettu ’eläväksi asiakirjaksi’ . Päivitykset, korjaukset, lisäykset, käännökset yms. on tervetullutta. Ottakaa yhteyttä meihin lisätiedoista.

Joitakin kappaleita html-muodossa

Seuaraavat kappaleet ylläolevasta asiakirjasta ovat myös html-muodossa :

Other texts composed by the EKOenergy Secretariat

Muuta tietoa

Katso myös Euroopan komission ilmastonmuutoksen faktalista (pdf, 6 sivua).