Usein kysytyt kysymykset EKOenergiasta

Mikä EKOenergia on?
Tuottaako tai myykö EKOenergia sähköä?
Miten EKOenergia rahoittaa toimintansa?
Miksi ympäristömerkki? Eikö tavallinen vihreä sähkö riitä?

Mikä EKOenergia on?

EKOenergia on 37 ympäristöjärjestön verkosto (ja lisää järjestöjä liittyy mukaan toimintaamme). Yhdessä me tuemme uusiutuvan energia käyttöä ja kehitämme keinoja, joilla uusiutuvan energian tuotantolaitoksista tehdään entistä enemmän ympäristöä säästäviä.

Tässä verkostossa kaikilla jäsenillä on yksi ääni ja päätökset tehdään 3/4 enemmistöllä. Kun verkosto aloitti toimintansa vuonna 2012, jäsenet nimittivät Suomen luonnonsuojeluliiton vetämään verkoston sihteeristöä. Tämä päätös on voimassa siihen asti, kun jäsenet päättävät siirtää tehtävän jonnekin muualle.

Tuottaako tai myykö EKOenergia sähköä?

Ei. EKOenergia tukee uusiutuvan sähkön käyttöä. Tiedotamme uusiutuvan sähkön eduista ja etsimme rakentavia ratkaisuja joidenkin uusiutuvan energian voimalaitosten aiheuttamiin ongelmiin.

Yksi näkyvimmistä työkaluistamme, jolla pyrimme tähän tavoitteeseen, on EKOenergia-ympäristömerkki. Sähkönmyyjät voivat myydä meidän ympäristömerkillämme varustettua sähköä, jos he täyttävät asiakirjassamme ”EKOenergia – verkosto ja merkki” listatut kriteerit. Kriteeristömme avainasiat ovat kuluttajainformaatio, kestävyys, lahjoitukset Ympäristörahastoon sekä sähkön asianmukainen jäljitettävyys ja auditointi. Lisätietoa saat tämän sivuston Ympäristömerkki-osiosta.

Miten EKOenergia rahoittaa toimintansa?

Päävoimavaramme on jäsentemme sekä monien meille vapaaehtoistyötä tekevien ihmisten into. Siitä asti, kun EKOenergia aloitti toimintansa vuonna 2012, yli 25 nuorta ihmistä 13 eri maasta on toiminut vapaaehtoisena sihteeristössä, ja yli 100 ihmistä on osallistunut tämän sivuston kääntämiseen.

Rahalliset resurssimme tulevat pääasiassa EKOenergia-merkin käytön lisenssimaksuista. Lisenssimaksu on 0,08 euroa jokaista myytyä EKOenergia-megawattituntia kohden. Tätä maksua maksavat sähköntoimittajat, jotka käyttävät merkkiämme.

Otamme vastaan myös lahjoituksia joko verkoston toiminnan tukemiseen tai EKOenergian Ilmastorahaston tai Ympäristörahaston kautta rahoitettavien projektien tukemiseen.

Miksi ympäristömerkki? Eikö tavallinen vihreä sähkö riitä?

Vihreän sähkön ostajat saavat takuun siitä, että jossain päin Eurooppaa uusiutuvaa sähköä laitetaan verkkoon. Mutta ei ole mitään takuita siitä, että tämä energia on tuotettu kestävällä tavalla tai että ostopäätös johtaisi sellaisiin tuloksiin, joita ei olisi saavutettu myös ilman tätä ostosta.

Tässä kohtaa EKOenergia astuu esiin. Me yhdistämme kymmeniä tuhansia kuluttajia – ja heidän määränsä kasvaa joka päivä. Yhdessä saamme aikaan muutoksen. Asetamme sähköntuotannolle kestävyyskriteerit ja Ilmastorahastomme avulla rahoitamme ilmastoprojekteja, jotka olisivat jääneet toteuttamatta ilman meitä. Sivustomme osiosta ”Tuloksemme” näet yleiskatsauksen siitä, mitä teemme yhdessä.

Vihreiden kiinteistöjen standardijärjestelmä LEED kuvailee EKOenergiaa näin: ”Paras saatavilla oleva yleiseurooppalainen järjestelmä, jolla edistetään kestävän ja uusiutuvan sähkön kulutusta Euroopassa. EKOenergia sertifioi uusiutuvaa sähköä tavalla, joka on kattavampi kuin eurooppalaisten direktiivien ja Euroopan valtioiden säädökset.”