Tuloksemme

The EKOenergy First Five Years report cover. A graphic with wind turbines, birds, trees, people installing solar panels and the EKOenergy label.

Kasvava positiivisen energian verkosto

EKOenergian tavoitteena on suojella luontoa, torjua ilmastonmuutosta ja edistää ympäristöystävällisempiä energiamarkkinoita. Toimintamme käynnistämisvuodesta 2013 alkaen olemme aikaansaaneet paljon. Edistystämme on kuvattu yksityiskohtaisesti 5-vuotisraportissamme “EKOenergy’s First 5 years 2013 – 2018”.

Katso rahasto-sivuiltamme lisätietoja rahoittamistamme hankkeista. Ilmastorahastomme tukee energiaköyhyyden lievittämiseen keskittyviä uusiutuvan energian hankkeita kehitysmaissa. Virtavesirahastomme rahoittaa vaurioituneiden jokien ekosysteemien kunnostushankkeita.

 

Kehitämme työkaluja kuluttajille

Monilla puolilla maailmaa kuluttajien mahdollisuudet valita millä tavoin tuotettua energiaa ostaa ovat edelleen hyvin rajalliset. Olemme aktiivisesti osallistuneet kuluttajien valinnanmahdollisuuksia lisäävien työkalujen kehittämiseen useilla mantereilla. Keskeisiä saavutuksiamme ovat:

  • Olemme edistäneet Greenhouse Gas Protocol Scope 2 -ohjeistuksen kehittämistä.
  • Olimme yksi ensimmäisistä, jotka tukivat uusiutuvan energian lähteiden kansainvälistä standardia I-REC:iä, joka mahdollistaa energian [alkuperän] jäljityksen Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella. Olimme myös ensimmäisiä, jotka työskentelivät standardin parissa Kiinassa ja Brasiliassa.
  • Olemme kehittäneet energian [alkuperän] jäljittämisen työkaluja sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa. Esimerkkinä tästä verkkokurssimme ”Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting” yhteistyössä LEEDin ja Yhdysvaltain Green Building Councilin kanssa.

 

100%:sti kestävän maailman puolesta

EKOenergia-merkittyä energiaa myydään nyt yli 40 maassa eri puolilla maailmaa. Yhä useammat yritykset käyttävät ympäristömerkkiämme tuotteissaan osoittaakseen sitoutumisensa kestävään energiaan.

Olemme jäsenenä Climate Action Network (Europe):ssa, Global 100% RE -kampanjassa ja IRENA:n Coalition for Action:issa. Olemme osallistuneet useisiin 100% uusiutuvan maailman toteutettavuutta koskeviin muistioihin ja julkaisuihin, ja tuemme toimia ja kampanjoita fossiilisten polttoaineiden tukia vastaan.

 

Monimuotoisuuden suojelu

People holding buckets next to a river during river restoration

Käymme energiayhtiöiden ja energiankuluttajien kanssa jatkuvaa keskustelua energiantuotannon vaikutuksista luontoon. Suuryritykset voivat EKOenergia-merkityn energian käytöllä yhdistää vihreän energian sitoumuksensa liiketoimintaansa ja vastuullisuussitoumuksiinsa.

LIFE Freshabit -hankkeen osallistujana esittelimme verkkosivun ”vesivoiman luonto”, jossa on paljon tietoa siitä, miten vesivoima vaikuttaa jokien ekosysteemeihin.

Rahoitamme erilaisia ​​hankkeita, joiden tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta. Ympäristömerkityn vesivoiman myynnillä tuetaan vesieläinlaji- ja jokiympäristöhankkeita. Lue lisää Virtavesirahasto-sivuiltamme.

 

Puhdas energia -hankkeet köyhyyden lievittämiseksi

Solar panel being installed on roof of house in Kayin state, Myanmar
Jokaista myytyä EKOenergia-merkittyä energiamegawattituntia kohden vähintään 0,10 € menee Ilmastorahastoomme. Varoilla rahoitamme uusia kestävyyttä tukevia ja energiaköyhyyttä lieventäviä vihreän energian hankkeita. Lue hankkeista lisää Ilmastorahasto-sivuiltamme.

 

Auta meitä tekemään enemmän

Mitkään tuloksistamme eivät olisi mahdollisia ilman tuhansia EKOenergia-merkityn sähkön kuluttajia. Voit auttaa meitä tekemään enemmän siirtymällä EKOenergia-merkittyyn energiaan ja vakuuttamalla ystäväsi ja kollegasi tekemään samoin.

 

Saat lisätietoja seuraamalla meitä Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, YouTubessa tai LinkedInissä.