Ilmastorahasto

Rahaa ilmastoprojekteihin

EKOenergia rahoittaa vihreän energian käyttöä edistäviä hankkeita eri puolilla maailmaa. Tällä tavalla EKOenergian käyttäjät ovat konkreettisesti mukana ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa.

  • EKOenergia sijoittaa jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista vähintään 10 senttiä Ilmastorahastoon.
  • EKOenergia ei toteuta hankkeita itse, vaan rahoittaa kokeneiden organisaatioiden hankkeita.
  • Hankkeet perustuvat tiiviiseen yhteistyöhön paikallisten kumppanien kanssa, ja ne ovat osa laajempaa, pitkäkestoista ja kunnianhimoista kokonaisuutta.
  • Hankkeet edistävät konkreettisesti kestävän kehityksen tavoitteita ja helpottavat ihmisten pääsyä vihreän energian käyttöön.
  • Hankkeet valitaan läpinäkyvällä ja avoimella prosessilla, jossa myyjät ja kuluttajat ovat aktiivisesti mukana. Lopullisen päätöksen rahoituksesta tekee EKOenergian hallitus.

Rahoitimme ensimmäiset hankkeet vuonna 2015, minkä jälkeen olemme rahoittaneet 36 hanketta yhteensä 824 311 eurolla.

 

”Climate stories”: esimerkkejä rahoitetuista hankkeista

 

Kartta rahoitetuista hankkeista

Klikkaa kartan vasemmassa yläkulmassa näkyvää painiketta nähdäksesi listan kaikista rahoitetuista hankkeista toteutusvuosittain luokiteltuna ja nähdäksesi lisätietoa.

 

Lisätietoa Ilmastorahaston hankkeista

Saat lisätietoa ja päivityksiä ilmastorahaston rahoittamista uusiutuvan energian hankkeista seuraavasti:

 

Auta meitä tekemään enemmän

Monet hankkeet odottavat rahoitusta toteutuakseen. Haluatko auttaa meitä tekemään enemmän? Vaihda EKOenergiaan ja kannusta muita tekemään samoin.