EKOenergian Virtavesirahasto

Rahaa virtavesien kunnostukseen

Vapaaehtoisia kunnostamassa taimenjokea Etelä-Pohjanmaalla rahoittamassamme hankkeessa.

EKOenergia rahoittaa jokien kunnostushankkeita lieventääkseen vesivoiman käytöstä syntyviä ympäristöhaittoja ja kuormitusta. Tällä tavalla EKOenergian käyttäjät ovat mukana positiivisen muutoksen toteuttamisessa.

  • EKOenergia sijoittaa jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista vesivoimaa vähintään 0,10€ Virtavesirahastoon (entinen Ympäristörahasto).
  • Rahaston varoilla toteutetaan hankkeita vesivoiman ympäristöhaittojen vähentämiseksi kuten vaelluskalojen elinympäristöjen kunnostuksia, kalateiden rakentamista sekä vanhojen patojen purkamista.
  • Hankkeita toteutetaan maissa, joissa EKOenergiaksi merkittyä sähköä tuotetaan tai myydään.
  • EKOenergia ei itse toteuta hankkeita, vaan rahoittaa hakemusten perusteella asiantuntijoiden parhaiksi ja vaikuttavimmiksi katsomat hankkeet, joita toteuttavat osaavat organisaatiot. Näin tuetaan jo olemassa olevia hankkeita ja liitytään mukaan uusiin hankkeisiin.

Rahoitimme ensimmäiset hankkeet vuonna 2015, minkä jälkeen olemme rahoittaneet 21 hanketta yhteensä 398 200 eurolla.

 

Virtavedet kuntoon: esimerkkejä rahoitetuista hankkeista

 

Kartta rahoitetuista hankkeista

Klikkaa kartan vasemmassa yläkulmassa näkyvää painiketta nähdäksesi listan kaikista rahoitetuista hankkeista toteutusvuosittain luokiteltuna ja nähdäksesi lisätietoa.

Toistaiseksi suurin osa hankkeista on toteutettu Suomessa, jossa pääosa EKOenergia-merkitystä vesivoimasta myydään. Jatkossa tahdomme tukea luontoa ja jokien ekosysteemejä myös muissa maissa.

 

Lisätietoa Virtavesirahaston hankkeista

Saat lisätietoa ja päivityksiä Virtavesirahaston kunnostushankkeista seuraavasti:

Auta meitä tekemään enemmän

Monet hankkeet odottavat rahoitusta toteutuakseen. Haluatko auttaa meitä tekemään enemmän? Vaihda EKOenergiaan ja kannusta muita tekemään samoin.