Miksi kannattaa ostaa EKOenergiaa?

EKOenergia on sähkösopimus, joka täyttää ympäristöjärjestöjen sopimukselle asettamat kriteerit. Sähkön alkuperä on todennettava GO-alkuperätakuilla sellaisille uusiutuvan energian voimalaitoksille, jotka täyttävät EKOenergian kestävyyskriteerit.

 

Uusi tuotanto ja päästövähennykset

EKOenergian ostaminen johtaa aina uuden uusiutuvan energiantuotannon syntymiseen tai päästövähennyksiin. Jokaista EKOenergiana myytyä megawattituntia kohtaan on sähkönmyyjän lahjoitettava 0,10€ EKOenergian Ilmastorahastoon. Rahasto investoi uuteen uusiutuvan energian tuotantoon tai energiansäästöhankkeisiin. Lisäksi ostopäätöksesi tekee kriteerit täyttävästä energiantuotannosta kannattavampaa ja on selkeä signaali tuottajille siitä, millaiseen energiantuotantoon heidän kannattaa jatkossa investoida.

EKOenergian ostaminen johtaa siis aina uuden uusiutuvan energiantuotannon rakentamiseen tai hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen sekä parantaa kestävän energiantuotannon kannattavuutta kestämättömämmän energiantuotannon kustannuksella.

Aiheuttamistamme ilmastopäästöistä merkittävä osa syntyy sähkönkulutuksesta. Siirtymällä uusiutuvista energianlähteistä tuotettuun sähköön voit vaikuttaa energiatuotannon muuttumiseen ympäristöystävällisemmäksi.

 

Kestävyyskriteerit ohjaavat uusiutuvan energian tuotantoa kestävämmälle polulle.

Uusiutuvalla sähköntuotannollakin on ympäristövaikutuksia. Ympäristöjärjestöt ovat huomioineet EKOenergian kriteereissä myös näitä vaikutuksia. Valitsemalla EKOenergiaa voit varmistua siitä, ettei esimerkiksi tuulivoimalasi sijoitu lintujen kannalta tärkeälle alueelle eikä bioenergiasi ole peräisin esimerkiksi Indonesian sademetsistä. Bioenergian on lisäksi oltava aina peräisin sähkön ja lämmön yhteistuotannosta eli sen valinta ei ole näin poissa tuuli- ja aurinkosähkön tuotannosta vaan lähinnä maakaasun, turpeen ja kivihiilen tuotannosta.

  Katso myös esitteemmme ’Kuluttajan ääni monimuotoiselle planeetalle

  Watch Why switch to EKOenergy? on YouTube