EKOenergiaa suosittelevat standardit

EKOenergia on uusiutuvaa energiaa. EKOenergia-merkki myös takaa, että sähkö tuotetaan tiukat kestävyyskriteerit täyttävillä laitoksilla. Lisäksi jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista (MWh) sähkön myyjä maksaa vähintään 0,10 euroa EKOenergian Ilmastorahastoon. Ilmastorahaston varoilla rahoitetaan uusiutuvan energian tuotantoa lisääviä hankkeita.

Useat laajalti käytetyt ympäristömerkit- ja järjestelmät, kuten Greenhouse Gas Protocol ja LEED kannustavat kuluttajia ostamaan EKOenergia-merkittyä sähköä.

LEED

LEED tai Leadership in Energy and Environmental Design on ympäristömerkki rakennuksille. Sen avulla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta. Merkin on kehittänyt ja sitä hallinnoi U.S. Green Building Council. LEED on sekä globaalisti että Euroopan tasolla tärkein ympäristömerkki rakennuksille.

Suurimmassa osassa Euroopan maita on kansallinen Green Building Council, joka valvoo LEED-standardin maakohtaista täytäntöönpanoa.

Eurooppalainen versio LEED-standardista suosittelee EKOenergia-merkityn sähkön käyttöä. Kiinteistöt, jotka ovat mukana LEED-järjestelmässä, saavat järjestelmän mukaisia lisäpisteitä EKOenergian käytöstä.

LEEDin kriteerien mukaan ”LEED 2009 BD+C Supplemental Reference Guide with Alternative Compliance Paths for Europe” lisäpisteitä saa Pohjois-Amerikassa ostamalla Green-e -merkittyä sähköä ja Euroopassa ostamalla EKOenergiaa. Sivulla 82 lukee, että ”Euroopassa ainoa hyväksyttävä Green-e -ohjelmaa vastaava ympäristömerkki on EKOenergia. EKOenergia on eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen verkosto, joka pyrkii edistämään uusiutuvan energian kulutusta ja tuotantoa. EKOenergian ympäristömerkki sähkölle on paras yleiseurooppalainen vaihtoehto kestävälle ja lisäarvoa tuottavalle uusiutuvalle sähkölle. EKOenergian kriteerit uusiutuvalle sähkölle ovat EU:n direktiivejä ja kansallisten hallitusten vaatimuksia tiukempia.”

Sama sitaatti mainitaan Standard for Existing Buildings – Operations and Maintenance (EBOM) sivulla 37: ”EKOenergia edustaa parasta yleiseurooppalaista vaihtoehtoa kestävälle ja lisäarvoa tuottavalle uusiutuvalle sähkölle Euroopassa.” .

  Esitteessä ’EKOenergia eurooppalaisessa LEED-standardissa’ on perustietoa LEED-sertifioijille (pdf, 2 sivua, versio kesäkuulta 2014).

Greenhouse Gas -protokolla – energiankulutuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen raportointi

Katso luku:  EKOenergia ja hiilijalanjäljen laskemisesta.

CDP

On page 15 and 16 of its technical notes for accounting of scope 2 emissions (i.e. emissions related to the production of purchased electricity), CDP explains how companies can do more.

”Ecolabels are a way for companies to do more with their purchases. EKOenergy, mentioned by the GHG protocol Scope 2 guidance, is such an option: it is a mark of quality which comes on top of tracking certificates. Electricity sold with the EKOenergy label fulfills strict environmental criteria and raises funds for new renewable energy projects. Involvement, transparency and ‘deeds not words’ are important principles of EKOenergy’s work.

Kirkon ympäristödiplomi

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja seurakuntayhtymien ympäristötyötä ohjaa Kirkon ympäristödiplomi. Kirkon ympäristödiplomin käsikirja (2012) määrittelee kriteerit ympäristödiplomin saamiselle. Ympäristödiplomissa suositellaan seurakuntia siirtymään ei ainoastaan uusiutuvan energian vaan erityisesti EKOenergian käyttäjiksi. Seurakunnat saavat ympäristödiplomiinsa viisi pistettä EKOenergian käyttämisestä. (Kirkon ympäristödiplomin käsikirja, sivu 40 ja erityisesti sivu 81)

Luonto-Liiton ja Hostelling International Finlandin ekokriteerit hostelleille

Luonto-Liitto ja Suomen Hostellijärjestö ottivat käyttöön ympäristöystävällisen hostellin ekokriteeristön. Kriteeristössä huomioidaan muun muassa kierrätys, luomu- ja kasvisruuan saatavuus, energian ja veden säästäminen ja ympäristötiedon levittäminen hostellin asiakkaille. Vaatimuksena on myös, että hotelli käyttää EKOenergia-merkittyä sähköä.

Lisätietoja tältä sivulta: http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/ekokriteerit_hostelleille

WWF Green Office

WWF Green Office -ohjelma suosittelee ostamaan ekomerkittyä vihreää sähköä. Useimmissa maissa EKOenergia on ainoa ekomerkki ostetulle sähkölle.