EKOenerxía: rede e ecoetiqueta

– For the most up-to-date information on our ecolabel and our work promoting environmental sustainability, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Rede

EKOenerxía é unha rede de ONG medioambientais europeas que fomentan o uso da electricidade sustentable. Na actualidade, consta de 31 membros procedentes de 23 países europeos, e agardamos que se unan moitos máis.

Xuntos queremos:

  • Estimular o desenvolvemento do sector da enerxía eléctrica renovable e promover solucións para loitar contra o cambio climático.
  • Contribuír á promoción da biodiversidade, dos diferentes hábitats e dos servizos dos ecosistemas.
  • Informar os consumidores de electricidade sobre o produto que están a mercar e sobre o significado e o impacto da súa compra.
  • Mobilizar a enerxía positiva de milleiros de persoas, grupos e empresas que comparten a nosa ambición e darlles a oportunidade de implicarse.
  • Fomentar o diálogo e cooperar co sector da electricidade, as ONG medioambientais e outros investidores (por exemplo, as asociacións de consumidores e as autoridades).

Ecoetiqueta

EKOenerxía tamén é unha ecoetiqueta de electricidade controlada pola rede EKOenerxía. O obxectivo desta ecoetiqueta é axudar os consumidores a orientarse no complexo mercado eléctrico europeo.

Polo tanto, non é de estrañar que só se poida vender como EKOenerxía aquela electricidade procedente de fontes de enerxía renovables. Pero a EKOenerxía é moito máis que electricidade renovable. Tamén cumpre con todos os requisitos de sustentabilidade establecidos pola rede EKOenerxía. Ademais, os consumidores de EKOenerxía recibirán información certeira sobre a orixe da súa electricidade.

EKOenerxía é a única etiqueta de electricidade que xorde como resultado dun proceso de consulta panaeuropeo e que, ademais de estar presente na totalidade do mercado europeo, conta co recoñecemento dos grupos implicados en todos os países de Europa.