Criterios

O texto “EKOenerxía: rede e ecoetiqueta”, tamén coñecido coma o “Texto de EKOenerxía”, enumera os obxectivos da rede e os criterios dos estándares de EKOenerxía. É posible descargar o texto completo en 20 idiomas diferentes (PDF, 20 páxinas). Nun futuro iranse publicando novas versións en máis linguas.

Traducións (de existir discrepancias, sempre terá preferencia a versión en inglés).