De onde vén a EKOenerxía?

EKOenerxía non etiqueta centrais nucleares, pero temos en conta a orixe da electricidade que promovemos. Na práctica, isto significa que a electricidade dalgunhas centrais nucleares pode venderse como EKOenerxía, non obstante, a doutras, non.

Desexa que apareza algunha central nuclear en particular na nosa lista e no noso mapa? Póñase en contacto coa Secretaría de EKOenerxía.

Aínda que a electricidade eólica e a solar non estean incluídas na nosa páxina web, tamén poden comercializarse como EKOenerxía sempre e cando cumpran con todos os requisitos do texto “EKOenerxía: rede e ecoetiqueta”.