Irányítás

ekoenergy stampA Bizottság

Az EKOenergia Bizottság az EKOenergia hálózat és címke-rendszer legmagasabb szintű irányító hatósága.

A Bizottság:

 • jóváhagyja a szervezeti stratégiát,
 • döntést hoz a feltételrendszerről,
 • döntést hoz a villamosenergiát előállító berendezések jóváhagyásának folyamatairól,
 • döntést hoz az EKOenergia Környezeti, valamint Klíma Alapjának felhasználásáról,
 • kijelöli az EKOenergia Iroda vezetését.

Minden EKOenergia partnerszervezet jelöl egy személyt a Bizottságba. A Bizottság tagjainak listája ide kattintva érhető el.

Tanácsadó Testület

A Tanácsadó Testületet az EKOenergia Bizottság jelöli ki. A kinevezés 2 évre szól, de megújítható.

A Tanácsadó Testületben az alábbi érintett szereplők számára vannak fenntartott helyek:

 • Környezetvédelmi civil szervezetek: mind európai szintű környezetvédelmi ernyőszervezetek,
  mind országos/regionális civil szervezetek.
 • Villamos-energia ipar (gyártók, kereskedők és szolgáltatók).
 • EKOenergia fogyasztók, azok ágazati és fogyasztói szervezetei.

Lehetséges további szereplők bevonása, pl. a Származási Garancia rendszer megvalósításában érintett hatóságoké.

A Tanácsadó Testület az EKOenergiával kapcsolatos bármely témakörrel kapcsolatban tehet javaslatokat. A Testület rendszeres tájékoztatást kap a Bizottsági munka menetrendjéről. A Bizottságnak 2 hónap áll rendelkezésre a Tanácsadó Testület tagjainak részéről felmerülő kérdések és javaslatok megválaszolására. A Tanácsadó Testület ¾-es többséggel delegál jelölteket az EKOenergy Döntőbírósági Testületbe.

A Tanácsadó Testület tagjainak listája ide kattintva érhető el.

A Titkárság

Az EKOenergia mindennapi irányítása a Titkárság feladatkörébe tartozik. A Titkárság feladatai a
következők:

 • az EKOenergia irányításának és működésének biztosítása,
 • az EKOenergia külkapcsolati képviselete, valamint kapcsolatépítés,
 • szolgáltatások nyújtása az érintett szereplőknek,
 • az EKOenergia szervezetén belüli összes találkozó megszervezése, előkészítése és nyomon
  követése,
 • a költségvetési és stratégiai döntéseket támogató dokumentációk összeállítása,
 • külső és belső jelentések összeállítása,
 • a publikáció és az információterjesztés támogatása,
 • a szervezet pénzügyeinek adminisztrációja.

Az EKOenergia Titkárság munkatársainak és önkénteseinek listája ide kattintva érhető el.

Választottbírói Testület

Az EKOenergia választottbírói testülete legalább 3, a Tanácsadó Testület által jelölt és a Bizottság által kinevezett szakértőből áll. A kinevezés 5 évig érvényes. A Választottbírói Testületben egy környezetvédelmi szakértőnek, valamint egy a megújuló energiákkal foglalkozó szakértőnek egyaránt fenntartott helye van. A meghatározó szereplők számára lehetőség van testületi jelöltek állítására.

A Választottbírói Testület feladata a felmerült viták és panaszok tisztázása az EKOenergia szervezete, valamint a Hálózat tagjai, vagy az EKOenergiát szolgáltatók között.

Az EKOenergia választottbírói testülete legkésőbb 2 évvel az EKOenergia első eladását követően
kezdi meg működését, azaz 2015 június 15-éig.