EKOenergija: Tinklas ir ženklas

– For the most up-to-date information on our ecolabel and our work promoting environmental sustainability, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Tinklas

EKOenergija yra Europos nevyriausybinių organizacijų tinklas, kuris įsipareigoja:

  • Skatinti atsinaujinančios elektros energijos sektorių ir populiarinti klimatui žalos nedarančius sprendimus.
  • Prisidėti prie biologinės įvairovės, arealų ir ekosistemų aptarnavimo sferos apsaugos.
  • Suteikti visiems elektros vartotojams informaciją apie jų perkamą produktą ir apie tai, ką jie gali tvirtinti, kalbėdami apie savo pirkinį.
  • Mobilizuoti, kuo didesnę individų, grupių ir kompanijų pozityvią energiją, dalintis bendromis ambicijomis ir suteikti jiems galimybę įsitraukti į mūsų veiklą.
  • Rūpintis bendradarbiavimu tarp: elektros energijos sektoriaus, aplinkosauga užsiimančių nevyriausybinių organizacijų, bei kitų suinteresuotų šalių (pavyzdžiui, vartotojų organizacijų ir valdžios organų).

Ženklas

Matomiausia priemonė pasiekti šiems tikslams – EKOenergijos prekės ženklas – pirmas ir vienintelis, visą Europą apimantis, elektros energijos prekės ženklas. Šio prekės ženklo paskirtis – padėti elektros tiekėjams parduoti lengvai atpažįstamą ir plačiai naudojamą elektros energijos produktą. Taip pat, šiuo prekės ženklu siekiama padėti vartotojams orientuotis sudėtingoje Europos elektros energijos rinkoje. EKOenergijos vartotojai gauna teisingą informaciją apie jų naudojamos elektros energijos šaltinius ir apie tai, ką jie gali tvirtinti, kalbėdami apie savo įsigytą produktą. Be to, EKOenergija laikosi EKOenergijos Tinklo nustatytų ekologinės pusiausvyros išlaikymo reikalavimų.
EKOenergijos prekės ženklas yra vienintelis elektros energijos prekės ženklas, sukurtas, visą Europą apimančiame konsultacijos procese, veikiantis visoje Europos rinkoje ir suinteresuotų šalių atpažįstamas visose Europos valstybėse.